Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Adwokat z urzędu przysługiwać może także pokrzywdzonemu w sprawie karnej

Jestem pokrzywdzonym w sprawie karnej. W sprawie tej oskarżony posiada obrońcę z urzędu, który reprezentuje jego interesy. Ja nie ma żadnej pomocy prawnej i nie stać ją na to z uwagi na bardzo niską emeryturę. W jaki sposób ubiegać się o taką pomoc, gdzie i jak można się zwolnić z kosztów? W jaki sposób skutecznie odzyskać pieniądze, które zostały ode mnie wyłudzone w wyniku oszustwa? Sprawa przez oskarżonego jest w nieskończoność przeciągana, oskarżony przedstawia opinię biegłego, że nie może brać udziału w sprawie, mimo to jeździ samochodem, chodzi po mieście.

Adwokat z urzędu dla pokrzywdzonego

Zgodnie z treścią art. 51 § 3 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego), jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje. Ponadto w każdej sprawie karnej pokrzywdzony ma prawo ubiegać się o pomoc adwokata lub radcy prawnego, który może być wyznaczony z urzędu. Prawo do domagania się ustanowienia pełnomocnika z urzędu wynika z odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie – na podstawie art. 89 k.p.k. Zgodnie z treścią art. 117 § 1 i 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) osoba fizyczna, zwolniona od kosztów sądowych w całości lub części jak również niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

W drugim przypadku, gdy nie dochodziło do zwolnienia z kosztów sądowych (w sprawie karnej pokrzywdzony takich kosztów nie ponosi), konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego oświadczenia, z którego wynika, że osoba ta nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego z urzędu należy złożyć do sadu, w którym sprawa się toczy lub w którym ma być wytoczona. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru (wzór taki jest do pobrania m. in. na stronach naszego serwisu). Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. W opisanym stanie faktycznym pokrzywdzony winien złożyć wniosek do sadu o ustanowienie pełnomocnika, który będzie pomagał Państwu w prowadzonym postępowaniu.

Obowiązek naprawienia szkody

W postępowaniu karnym osoba, która ma status pokrzywdzonego może zgodnie z treścią art. 46 § 1 k.k. (kodeksu karnego), wnosić o obowiązek naprawienia szkody. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ponadto zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia określonego powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego. Nawiązkę sąd orzeka w wysokości do 100.000 zł, natomiast obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie nie są ograniczone kwotowo. Obecnie wprowadzono możliwość orzekania obowiązku naprawienia szkody także z urzędu. Dotąd ten środek karny orzekany być mógł jedynie na wniosek. Pokrzywdzony może domagać się naprawienia szkody w całości lub w części, może też określić sposób naprawienia szkody. Zgodnie z treścią art. 49a k.p.k. (kodeksu postępowania karnego), jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego (wniosek o naprawienie szkody).

Naszym zdaniem w opisanym stanie faktycznym pokrzywdzony winien złożyć wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym. Taki sposób dochodzenia roszczenia ma ten walor, że pokrzywdzony nie musi przeprowadzać postępowania dowodowego przed sądem, a także nie ponosi on żadnych opłat z tym związanych. Złożenie powództwa w sprawie cywilnej o naprawienie szkody wyłącza możliwość takiego wniosku w postępowaniu karnym, a tym samym istniałaby konieczność wszczynania sprawy na drodze cywilnej.
Co do przewlekłości postępowania, to trudno w opisanym stanie faktycznym nam się odnosić do tych kwestii. Niestety zarówno w postepowaniu karnym jak i postępowaniu cywilnym istnieje wiele możliwości wydłużania postępowania, zwłaszcza w przypadku składania przez oskarżonego (pozwanego w sprawie cywilnej) zwolnień lekarskich, które wskazują, że osoba ta nie może brać udziału w sprawie z uwagi na stan zdrowia. Jedyne co można w takim wypadku zrobić, to składać środki zaskarżenia (o ile istnieje taka możliwość), lub składać pisma, w których będą Państwo podważać brak możliwości udziału w sprawie oskarżonego wskazując, że np. jest on widziany w takim miejscu, w takim dniu itp.

Porady prawne / pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl
 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-05-19
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: pomoc prawna z urzędu, adwokat, radca prawny, sprawa karna, naprawienie szkody, karne postępowanie, pelnomocnik
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.