Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zatrzymanie przedmiotów w toku postępowania karnego

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: zatrzymanie

Zostałem niesłusznie oskarżony o posiadanie pirackich programów komputerowych. W związku z tymi zarzutami policja zabrała mi komputer i inne rzeczy. Co można zrobić żeby odzyskać sprzęt. Mija już ok. 3 miesięcy i nic się nie dzieje. Czy można się starać o odszkodowanie w związku z tym faktem?

Zgodnie z treścią art. 217 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego) rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki - także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu. Przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy po dokonaniu oględzin, sporządzeniu spisu i opisu zabrać albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania z zaznaczeniem obowiązku przedstawienia na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie.
 
Jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego polecenia sądu lub prokuratora, a w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpiło jej zatwierdzenie, należy niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej, chyba że nastąpiło dobrowolne wydanie, a osoba ta nie złożyła wniosku o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania (o prawie tym należy pouczyć osobę, u której dokonuje zatrzymania się przedmiotów). Należy również zwrócić osobie uprawnionej zatrzymane rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego.
 
W opisanym stanie faktycznym wszystko zależy od tego jaki charakter miało zatrzymanie tych przedmiotów, czy są one uznane za dowód w sprawie czy też mają inny charakter (np. stanowiły przedmioty służące do popełnienia przestępstwa). Dokonując zatrzymania przedmiotów winien Pan otrzymać protokół ich zatrzymania, a także stosowne postanowienie. W myśl art. 236 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego) na postanowienie dotyczące zatrzymania rzeczy oraz w przedmiocie dowodów rzeczowych oraz na inne czynności z tym związane przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone. Zażalenie na postanowienie wydane lub czynność dokonaną w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego toczy się postępowanie.  
 
Reasumując, może Pan zatem wystąpić o wydanie zatrzymanych przedmiotów podnosząc, że zachodzi okoliczność, że przedmioty te są zbędne dla postępowania. Jeżeli stanowią one dowód rzeczowy lub wydane zostało inne postanowienie co do ich charakteru, może Pan wnieść zażalenie do sądu na takie postanowienie.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-11-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: zatrzymanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.