Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przekroczenie granicy kraju stanowi wykroczenie karane grzywną w postępowaniu mandatowym

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: mandat

Czy bezprawne przekroczenie granicy przez osobę, stwierdzone jako wykroczenie i wpisane na mandacie karnym, kwalifikuje się do jego uchylenia? Przecież jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie, skoro podlega karze grzywny. Czy wpisany na mandacie opis i kwalifikacja wykroczenia jest prawidłowo przytoczona?

Zgodnie z art. 49a § 1 k.w. (kodeksu wykroczeń), osoba, która wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny. Przepis ten stanowi obecnie wykroczenie, albowiem z kodeksu karnego wyłączono podstawowy typ przestępstwa (art. 264 § 1 k.k. został uchylony ustawą z dnia 22.04.2005 roku, która weszła w życie w dniu 24.08.2005 roku) i przekazano go do orzecznictwa w sprawach o wykroczenie. Tylko typy kwalifikowane przekroczenia granicy tj. przekroczenie granicy z użyciem przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, oraz organizowanie innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy pozostały w kodeksie karnym. Nie można zatem żądać uchylenia nałożonego mandatu karnego za wykroczenie przekroczenia granicy na podstawie art. 101 k.p.w. (kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z tym przepisem prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Skoro przekroczenie granicy nie było typem kwalifikowanym, nie stanowi ono przestępstwa a jedynie wykroczenie, stąd brak jest podstaw do uchylenia grzywny w postępowaniu mandatowym na tej podstawie.
 
Oczywiście każda osoba może składać wniosek o uchylenie nałożonego na nią mandatu, wskazując odpowiednie podstawy. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-09-22
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: mandat
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.