Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przywłaszczenie sobie powierzonego mienia

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: przywłaszczenie

Pożyczyłem samochód znajomemu na wyjazd zagraniczny, w zamian zostawił mi swój samochód. Po wyjeździe, po kilku dniach został osadzony w wiezieniu w sąsiednim kraju. W chwili obecnej jest już w domu, a samochód nadal nie wiadomo gdzie jest. Cały ten czas próbowałem załatwić sytuacje polubownie, ale niestety nie poczuwa się mój znajomy do odpowiedzialności. Teraz znalazł się właściciel samochodu, który zostawił mi znajomy i niestety byłem zmuszony zwrócić mu jego własność. Chciałbym wystąpić do sadu o zwrot kosztów pojazdu oraz o pokrycie kosztów użytkowania samochodu od dnia, w którym właściciel zgłosił się po swój samochód do mnie. Jak mogę rozwiązać tą sytuacje?

W opisanym stanie faktycznym najlepszym wyjściem będzie zgłoszenie zawiadomienia uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia sobie powierzonego mienia. Przestępstwo przywłaszczenia sobie cudzej rzeczy określone zostało w art. 284 k.k. (kodeksu karnego). Przestępstwo przywłaszczenia posiada swój odpowiednik w Kodeksie wykroczeń w art. 119 § 1 k.w. Granicę pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem stanowi wartość rzeczy będącej przedmiotem zaboru. Przedmiotem przywłaszczenia z art. 284 k.k. może być zatem rzecz, której wartość przekracza określoną w art. 119 § 1 KW kwotę 250 złotych albo 75 złotych, gdy przedmiotem przywłaszczenia jest drzewo wyrąbane lub powalone w lesie - z wyłączeniem wypadków, w których ww. "progowe" wartości mienia nie mają znaczenia dla bytu przestępstwa z art. 284 k.k.
W toku postępowania karnego organy ścigania dokonają niezbędnych ustaleń oraz zbierają materiał dowodowy, który stanowić będzie podstawę do wniesienia aktu oskarżenia oraz skazania. W wyroku skazującym sąd oprócz kary pozbawienia wolności, jej ograniczenia lub grzywny, może zastosować wobec skazanego także jeden ze środków karnych przewidzianych w art.39 k.k. Przepis ten przewiduje możliwość zastosowania środka karnego w postaci naprawienia wyrządzonej szkody, co w tym wypadku będzie oznaczało zapłatę Panu równowartości pojazdu jaki Pan utracił.  
 
Oczywiście mógłby Pan także wybrać zamiast zawiadamiania organów ścigania o popełnionym przestępstwie wybrać drogę dochodzenia swoich praw na drodze powództwa cywilnego, kierując odpowiedni pozew do sądu. Musi Pan jednak pamiętać, że powództwo takie podlegać będzie opłacie sądowej, a w toku postępowania ciężar dowodu będzie spoczywał na Panu jako powodzie. Będzie Pan musiał w tym postępowaniu udowodnić wszelkie okoliczności jakie wiążą się z dochodzonym roszczeniem.
 
Naszym zdaniem w opisanym stanie faktycznym, korzystniejszym rozwiązaniem jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jeżeli zachodzą ku temu przesłanki. Nie obciążają Pana koszty postępowania karnego, a w jego toku może występować Pan zarówno jako poszkodowany oraz oskarżyciel posiłkowy. Nie będzie Pan także musiał zbierać materiału dowodowego, gdyż tym zajmie się policja. Pana rola ograniczy się do złożenia zawiadomienia oraz zeznań w charakterze świadka. Oczywiście postępowanie takie będzie bardziej długotrwałe, nie mniej jednak nie poniesie Pan dodatkowych kosztów, a w razie zapadnięcia wyroku karnego wraz z obowiązkiem naprawienia szkody, skazany w razie uchylenia się od tego obowiązku może mieć odwieszoną karę w razie skazania z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-07-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.