Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

W związku ze śledztwem o oszustwo dostałam wezwanie do prokuratury celem złożenia zeznań. Podpisałam umowę na zakup sprzętu komputerowego na raty, na moje nazwisko u znajomego właściciela sklepu. Umowa była fikcyjna, bo właściciel potrzebował tylko gotówki. Raty zostały spłacone, a mimo to teraz toczy się postępowanie w sprawie oszustwa. Jakie ja mogę ponieść konsekwencje prawne?

Odpowiedzialność karna w opisanym stanie faktycznym może być rozpatrywana jako sprawstwo samodzielne jak również jako współsprawstwo w popełnieniu przestępstwa. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno sprawstwo indywidualne jak również współsprawstwo podlega tej samej odpowiedzialności karnej, co wynika z treści art. 18 § 1 k.k. (kodeksu karnego) - odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Istotą współsprawstwa jest porozumienie pomiędzy co najmniej dwoma osobami, polegającego na wspólnym wykonaniu czynu zabronionego, z których każda odgrywa istotną rolę w procesie realizacji ustawowych znamion przestępstwa. Z istoty konstrukcji współsprawstwa wynika, że każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność za całość popełnionego wspólnie i w porozumieniu przestępstwa, a więc także i w tej części, w jakiej znamiona czynu zabronionego zostały wypełnione zachowaniem innego ze współsprawców.
 
Z opisanego stanu faktycznego wynika zatem, że możliwe jest przedstawienie Pani zarzutów jako osobie współdziałającej ze sprawcą, w popełnieniu przestępstwa oszustwa. Odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. ponosi osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Przewidziana w tym przepisie odpowiedzialność karna to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wysokość orzeczonej kary uzależniona jest od wielu elementów dotyczących samego czynu zabronionego, jak również od osobistych elementów sprawcy. W przypadku gdy nie była Pani karana za popełnienie przestępstwa, będzie miała Pani dobrą opinię środowiskową, prawdopodobnie orzeczona kara zostanie zawieszona na okres próby.
 
 
Zgodnie z art. 69 § 1 k.k. sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:
 1. od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
 2. od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
 
Reasumując, o tym czy zostanie Pani postawione zarzuty i czy wniesiony zostanie akt oskarżenia zależy wiele elementów, przede wszystkim posiadane przez organy ścigania dowody w sprawie. Możliwe, że zostanie Pani przesłuchana w charakterze świadka, wówczas winna Pani zostać pouczona o treści art. 183 § 1 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego), zgodnie z którym, świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wynikające z przepisu art. 183 § 1 k.p.k. uprawnienie przysługuje świadkowi, a więc osobie, która - zgodnie z wiedzą organu ścigania - nie jest sprawcą czynu, ani osobą określoną w art. 313 § 1 k.p.k., lecz osobą, która może posiadać wiadomości istotne dla ustalenia sprawcy lub okoliczności popełnionego przez niego przestępstwa. Przepis art. 183 § 1 k.p.k. nie może natomiast uzasadniać i usprawiedliwiać przesłuchania w charakterze świadka osoby, która wskazana została w zawiadomieniu o przestępstwie jako sprawca czynu, i to w sytuacji wykluczającej sprawstwo jakiejkolwiek innej osoby[1].
 
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne / Pomoc prawna

 

[1] Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 04.06.2007 roku sygn. akt V KK 108/06
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-05-08
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: oszustwo, karne prawo, współodpowiedzialność, sprawstwo, karna odpowiedzialność
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.