Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przeglądanie prywatnych dokumentów i korespondencji jest przestępstwem

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: tajemnica

Mąż mojej córki bez jej wiedzy i zgody przekazał laptop do firmy odzyskującej dane z dysku twardego. Był to zapis prywatnych rozmów z inną osobą. Uzyskane w ten sposób informacje w formie wydruku komputerowego i późniejszego ksera przekazał wszystkim znajomym oraz rodzinie. Działania te miały zdyskredytować córkę w oczach znajomych i rodziny, czym naruszył jej dobra osobiste. Proszę o analizę sytuacji, dalszych kroków prawnych i odpowiedź czy powyższe dane ściągnięte w taki sposób mogą być wykorzystywane w sądzie przy sprawie rozwodowej?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że niezależnie od ewentualnego naruszenia dóbr osobistych, może zachodzić uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 267 § 1 k.k. (kodeksu karnego). W myśl tego przepisu, osoba która bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w powyższy sposób ujawnia innej osobie. Ściganie powyższych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że pokrzywdzony musi złożyć wniosek o ściganie karne. Brak takiego wniosku powoduje, że postępowanie karne nie może być prowadzone, a jeżeli jest prowadzone podlega umorzeniu. Powyższe naruszenie ochrony tajemnicy informacji, stanowi tzw. naruszenie tajemnicy korespondencji, o której mowa w art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona tajemnicy jest jednym z ważniejszych praw człowieka i znajdują swoją ochronę nie tylko w prawie krajowym, ale także w międzynarodowym. W powyższej sprawie osoba pokrzywdzona może zawiadomić organy ścigania (policja, prokuratura) o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy tego przestępstwa.
 
Powstaje pytanie, czy sąd, rozstrzygając spór w postępowaniu cywilnym, może uwzględnić dowody uzyskane przez stronę z naruszeniem prawa (tzw. owoce zatrutego drzewa). Wbrew pozorom, w świetle obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego, nie da się jednoznacznie przesądzić o niedopuszczalności takich dowodów. Można bowiem przeprowadzić argumentację przemawiającą zarówno za nieistnieniem w postępowaniu cywilnym zakazu „spożywania owoców zatrutego drzewa”, jak i za jego istnieniem. W procedurze cywilnej sąd ma prawo swobodnej oceny dowodów, więc także taki dowód może dopuścić a nawet w sytuacji jego dopuszczenia poddać go własnej ocenie. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 kwietnia 2003 roku sygn. akt IV CKN 94/01 stwierdził, że nie ma powodów do całkowitej dyskwalifikacji dowodu z nagrań rozmów telefonicznych dokonywanych bez wiedzy jednego z rozmówców, dopuszczając tym samym do korzystania przez stronę z „owoców zatrutego drzewa” w postępowaniu cywilnym. W orzecznictwie istnieją także odmienne zapatrywania, jednakże ostatecznie decyzja w zakresie dopuszczenia dowodu uzyskanego w sposób nielegalny zależy od konkretnego składu orzekającego.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-04-05
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: tajemnica
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.