Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Umorzenie warunkowe postepowania karnego może być przeszkodą do wpisu na listę aplikantów adwokacjkich lub radcowskich

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: umorzenie, warunkowe umorzenie

W 2005 roku sąd warunkowo umorzył postępowanie karne na podstawie art.66 k.k. Okres próby wyniósł 1 rok. W każdym bądź razie nie figuruje już wpis w KRK. Teraz mam zamiar zdawać egzamin na aplikację adwokacką lub radcowską. Co mam wpisać w formularzu w rubryce - czy było prowadzone postępowanie karno-sądowe? Jakie będą konsekwencje?

Zgodnie z wyrokiem Sądu najwyższego z dnia 3 października 2008 roku, sygn. akt III KK 167/08, wyrok, w którym warunkowo umorzono postępowanie karne nie ma charakteru wyroku skazującego. Także w postanowieniu z dnia 1 marca 2004 roku sygn. akt V KK 373/03, Sąd Najwyższy stwierdził, że warunkowe umorzenie postępowania karnego, jako instytucja prawa karnego zamieszczona w Rozdziale VIII k.k. (art. 66-68) nie jest formą ani odmianą warunkowego skazania. Z powyższego wynika jednoznacznie, że jeżeli na mocy art. 66 k.k. zostało warunkowo umorzone postępowanie karne, a okres próby na jaki umorzono postępowanie karne upłynął i w tym czasie postępowanie to nie zostało podjęte, to jednoznacznie można stwierdzić, że nie był Pan karany sądownie.
 
Nie mniej jednak w przypadku warunków jakie ustawodawca wymaga od osób, które mają być w przyszłości wpisani na listę adwokatów czy radców prawnych (tyczy się tak samo aplikantów), osoby te przystępując do egzaminu wstępnego na aplikacje, muszą wykazać się posiadaniem nieskazitelnego charakteru, a także wykazaniem, iż swym dotychczasowym zachowaniem osoba ta daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata (radcy prawnego). Jak wynika z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 25 lutego 2005 roku (GSK 1317/04), popełnienie czynu w rozumieniu prawa karnego z reguły powoduje odmowę wpisu, przy czym nie ma w tym przypadku mowy o skazaniu ale o popełnieniu czynu karnego. Tym samym, osoba wobec której umorzono postępowanie karne na podstawie art. 66-68 k.k. może być uznana, iż nie spełnia warunków ustawowych, choć nie jest to wskazanie obligatoryjne – sąd posługuje się pojęciem „z reguły”, co nie oznacza obligatoryjnie.
Należy także zaznaczyć, że zgodnie z art. 74 ustawy Prawo o adwokaturze, okręgowa rada adwokacka może skreślić adwokata z listy adwokatów (tak samo aplikanta), w związku z czynem popełnionym przed wpisem na listę, jeżeli czyn ten nie był znany okręgowej radzie adwokackiej w chwili wpisu, a stanowiłby przeszkodę do wpisu. Jak stwierdził w wyroku z dnia 20 lipca 2006 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 2336/05), informacja o czynie nie może skutkować zastosowaniem art. 74 Prawa o adwokaturze w sytuacji, gdy w momencie wpisu czyn stanowiący ewentualną przeszkodę do wpisu był znany okręgowej radzie adwokackiej.
 
Moim zdaniem winien Pan wpisać, iż postępowanie karne toczyło się i zostało prawomocnie umorzone. Z załączonej karty karnej wynika, iż nie figuruje Pan jako osoba skazana, wobec powyższego, naszym zdaniem winien Pan zostać dopuszczony do egzaminu, jednakże decyzja w tym zakresie należy do komisji egzaminacyjnej.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-07-22
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: umorzenie, warunkowe umorzenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.