Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Można nałożyć mandat karny na sprawcę wykroczenia znajdującego się pod wpływem alkoholu

Kategoria: Prawo karne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: mandat

Zostałem zatrzymany podczas prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Sąd nałożył na mnie karę grzywny i zatrzymał mi prawo jazdy na okres 1 roku. Dostałem tez 10 pkt. karnych za to wykroczenie. Policjantka, która dokonywała kontroli nałożyła na mnie też mandat karny za przekroczenie prędkości, który przyjąłem będąc pod wpływem alkoholu już w areszcie śledczym. Czy miała do tego prawo?

Zodnie z obecnym stanem prawnym (Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia), w przeciwieństwie do regulacji zawartych w ustawach karnych, możliwe jest stosowne postępowania mandatowego pomimo, iż ukarany znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (jest po wpływem alkoholu). Nie stanowi to ujemnej przesłanki postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia (wcześniej okoliczność ta była przesłanką uniemożliwiającą nałożenie grzywny w postępowaniu mandatowym).
Należy uznać, że ustawodawca świadomie i racjonalnie zrezygnował z takiego zakazu, co skutkuje tym, że znajdowanie się sprawcy czynu w stanie po użyciu alkoholu (także w stanie nietrzeźwości) lub podobnie działającego środka w chwili jego popełnienia nie wyklucza stosowania wobec niego postępowania mandatowego, zwłaszcza że nałożenie mandatu karnego może być odsunięte w czasie (art. 97 § 1 i 2 k.p.w.). Znajdowanie się sprawcy czynu w stanie po użyciu alkoholu, szczególnie w stanie nietrzeźwości, może jedynie budzić wątpliwości co do tego, czy jest on zdolny do złożenia prawnie skutecznego (niewadliwego) oświadczenia woli w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego.
Według art. 82 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Gdyby więc z takiego powodu świadome i swobodne podjęcie przez niego decyzji woli w tej kwestii było wyłączone, oznaczałoby to brak wymaganej zgody na nałożenie mandatu karnego, co skutkowałoby skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Jednakże nawet gdyby mandat taki został nałożony, to wprawdzie byłby wadliwy, ale prawomocny i niepodlegający uchyleniu w trybie art. 101 k.p.w.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-10-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: mandat
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.