Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Współsprawstwo przy pomówieniu wymaga współdziałania współsprawcy

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: pomówienie

Pewna osoba wysłała za pomocą poczty elektronicznej informacje do kilku osób, podpisując się w tym tekście, że działa w porozumieniu z innymi osobami. Nie wymienił mojego nazwiska w podpisie, nie uzyskał też zgody mojej na puszczenie tego pisma w obieg. Część informacji zawartych w tym tekście jest zgodnym z prawdą ale tekst jest duży i zawiera też oskarżenia wobec osoby, która postanowiła wnieść oskarżenie do sądu o pomówienie. Co powinnam zrobić, bo nie czuje się autorem tych pomówień? Czy pomówienie w takiej formie bez podpisów na papierze jest do zarzucenia?

Pomówienie jest określone w art. 212. § 1 k.k., zgodnie z którym, osoba, która pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Zniesławienia jest przestępstwem formalnym (bezskutkowym). Artykuł 212 k.k. uznaje je za przestępstwo niezależnie od tego, czy sprawca osiągnął skutek i w rzeczywistości poniżył pokrzywdzonego lub doprowadził do utraty zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności. Wystarczy, aby działanie sprawcy obiektywnie mogło doprowadzić do takiego skutku.
 
W opisanym stanie faktycznym będziemy mieć zatem do czynienia ze sprawstwem, czyli odpowiedzialności karnej podlegać będzie osoba, która pomawia inną osobę. Kodeks karny w art. 18. § 1 stwierdza, że odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Warunkiem odpowiedzialności za współsprawstwo jest wykazanie, że współdziałających łączyło porozumienie obejmujące wspólne wykonanie czynu zabronionego oraz że każdy z uczestników porozumienia obejmował świadomością realizację całości znamion określonego czynu zabronionego. Zgodnie z Postanowieniem Sądu najwyższego z dnia 5 grudnia 2007 roku, sygn. akt V KK 120/07 - Istotą współsprawstwa jest realizacja części znamion czynu zabronionego, jak również przyczynienie się do realizacji takiego czynu, w sensie wzajemnego dopełniania się zachowań poszczególnych sprawców. Zachowanie współsprawcy polega na tym, że działa on z zamiarem wspólnej realizacji znamion czynu, na wspólny rachunek, zgodnie z przyjętym podziałem ról.
Jeżeli zatem nie współdziałał Pan przy tym czynie zabronionym (pomówieniu), to nie można zarzucić Panu współsprawstwa, gdyż samo podpisanie przez sprawcę, iż działa on także w imieniu innych osób nie stanowi wystarczającej przesłanki do uznania współodpowiedzialności tych osób.  
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-08-07
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: pomówienie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.