Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zawieszenie wykonania kary z uwagi na stan zdrowia skazanego

Odbywam karę w łącznym wymiarze 3 lata i 9 miesięcy. Obecnie przebywam na przerwie ze względu na stan zdrowia. Odbyłem w zakładzie część kary, tj. 1 rok. Czy istnieje jakakolwiek możliwość zawieszenia wykonania reszty kary?

Na Pana sytuację życiową mają wpływ w chwili obecnej przede wszystkim przepisy ustawy z dnia  06 czerwca 1997r.,  Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90 poz. 557 ze zm.) zwanego dalej k.k.w.. Oddział 10 zatytułowany odroczenie i przerwa wykonywania kary pozbawienia wolności  kodeksu karnego wykonawczego reguluje dwie instytucje: odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Przesłankami zastosowania tychże instytucji są zasadniczo: choroba psychiczna lub inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonanie kary pozbawienia wolności (art. 150 § 1 k.k.w.). Warunkowe zawieszenie kary może nastąpić tylko względem skazanego który nie odbywał jeszcze kary z powodu odroczenia jej wykonania przez Sąd (art. 152 § 1 k.k.w.). Z tego powodu, że Pan zaczął już odbywać karę nie może Pan skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia kary odroczonej.

 

 

W Pana przypadku  zastosowano drugą instytucję - przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zgodnie zaś z art. 155 § 1 k.k.w. jeżeli przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej 1 rok a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary to wówczas sąd penitencjarny może skazanego warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary. Jednakże nie stosuje się zasady wyrażonej w tym przepisie gdy wobec skazanego została orzeczona kara lub suma kar pozbawienia wolności przekraczająca 3 lata. Niestety więc w Pana przypadku nie będzie możliwe zastosowanie także tej zasady gdyż  orzeczono wobec Pana karę 3 lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

 

W przyszłości natomiast - gdy odbędzie Pan połowę wymierzonej kary pozbawienia wolności -  to będzie mógł Pan wystąpić z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary  lecz na podstawie art. 77 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88 poz. 553  ze zm.).

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-05-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: karne prawo, odroczenie kary, zawieszenie wykonania kary, Kodeks karny wykonawczy, pozbawienie wolności
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.