Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Znieważenie funkcjonariusza publicznego nie musi być dokonane w miejscu publicznym lub publicznie

W 2009 roku zostałem skazany na 1 rok w zawieszeniu na 2 lata. Czas zawieszenia kończył się 4 października 2011 r. W okresie zawieszenia miałem ponad 20 wizyt kuratorek mimo iż z wywiadu środowiskowego wiedziały, że po dwukrotnym zawale i pięciu angioplastykach zupełnie nie wychodzę z domu. Mam 70 lat. Na ostatnią wizytę przyszły 27 października, a więc 23 dni po zakończeniu okresu próby. Gdy im to wytknąłem rozmowa stała się nerwowa. Efekt jest taki że teraz - skierowano akt oskarżenia z art 226 § 1 k.k. Proszę o dokonanie oceny tego przepisu, mam także pytanie o wyłączenie osób, które mają rozstrzygać w niniejszej sprawie. Mam poważne wątpliwości co do ich bezstronności.

Zgodnie z treścią art. 226 § 1 k.k. (kodeksu karnego) kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dla bytu przestępstwa określonego w tym przepisie wymagane jest zachowanie sprawcy, który poprzez swoje zachowanie, np. wyrażane opinie, aktywnie okazuje brak szacunku. Zniewaga może przybierać postać lżenia, wyszydzania, a nawet lekceważenia. Po stronie podmiotowej konieczne jest aby pokrzywdzony był funkcjonariuszem publicznym, a zniewaga została dokonana podczas i w związku z pełnioną przez niego funkcję. Brak związku pomiędzy zniewagą, a czynnościami podejmowanymi bezpośrednio przez funkcjonariusza powoduje, iż nie można przypisać sprawcy czynu, popełnienia przestępstwa określonego w art. 226 § 1 k.k. Przestępstwo to ponadto można popełnić jedynie z winy umyślnej, natomiast ze względu na charakter znamienia "znieważa i poniża" sprawca może działać jedynie z zamiarem bezpośrednim. Nie można zatem popełnić tego przestępstwa w zamiarze ewentualnym lub z winy nieumyślnej. Tym samym aby sprawcy przypisać odpowiedzialność karną, należy wykazać po jego stronie winę w zamiarze bezpośrednim (chciał i dokonał zniewagi). Podobnie jak w wypadku naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza jego niewłaściwe zachowanie może uzasadniać nadzwyczajne złagodzenie kary lub nawet odstąpienie od jej wymierzenia. Podstawowy typ przestępstwa zniewagi określony w art. 226 § 1 k.k. nie wymaga aby zniewaga miała charakter publiczny lub też dokonana została w miejscu publicznym.  

 

 

Reasumując, w naszej ocenie dla bytu przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego nie jest konieczne dokonanie tego czynu publicznie lub w miejscu publicznym.  Wymóg publicznego działania zawiera jedynie art. 226 § 3 k.k. (znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej). Działanie jest publiczne, jeśli sprawca wykonuje je w miejscu ogólnie dostępnym dla nieokreślonych indywidualnie osób. Jego treść nie musi docierać do takiego kręgu osób. Wystarczy, gdy miejsce lub sposób, w jakim działanie podjęto, możliwość taką stwarzają. O tym czy zachodzi związek i czy można mówić o wykonywaniu czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego w opisanym stanie faktycznym zadecyduje sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym (my bez takiego zapoznanie się nie możemy dokonywać żadnych ocen).

 

 

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego) sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Przepis ten dotyczy także prokuratora i innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych. Prokurator i te osoby ulegają również wyłączeniu, jeżeli brały udział w sprawie jako obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel społeczny albo przedstawiciel ustawowy strony.

 

Jarosław Olejarz

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-08-05
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: znieważnie, zniewaga, funkcjonariusz publiczny, publicznie, miejsce publiczne, wyłączenie sędziego
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.