Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

Miesiąc temu rozwiodłem się z żoną bez orzekania o winie. Krótko przed rozwodem za pieniądze zarobione po godzinach kupiłem samochód, który miał być przeznaczony na sprzedaż (w celach zarobkowych). Na umowie kupna widnieje 50 euro. Czy jeżeli teraz sprzedam go, powiedzmy za ok. 4 tys. zł, a jego wartość rynkowa wynosi ok. 10 tys. zł ,to jaką kwotę będę musiał zwrócić byłej żonie? Czy jak żona złoży w sądzie wniosek o podział majątku a ja do tego czasu wydam na życie pieniądze ze sprzedaży samochodu (obecnie jestem na zasiłku), to czy mimo to będę musiał zwrócić jej połowę ze sprzedaży. A może jest inny sposób?

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Na podstawie ww. przepisu, zakupiony w trakcie małżeństwa samochód wchodzi do majątku wspólnego małżonków. Środki uzyskane ze sprzedaży zakupionego samochodu należą do majątku wspólnego bez względu za jaką kwotę samochód Pan sprzeda. Musi także Pan pamiętać, że zasadniczo sprzedaż samochodu, stanowiącego majątek wspólny małżonków przekracza zwykły zarząd majątkiem wspólnym i wymaga zgody współmałżonka. Brak takiej zgody może po pierwsze skutkować nieważnością zawartej umowy sprzedaży, a po drugie może wyczerpywać znamiona przestępstwa przywłaszczenia sobie powierzonego mienia. Zgodnie z art. 284 § 2 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku mniejszej wagi sąd może skorzystać z zastosowania łagodniejszej kwalifikacji czynu, wówczas sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oczywiście współmałżonek, który zbył przedmiot wchodzący w skład majątku wspólnego oprócz odpowiedzialności karnej będzie zobowiązany do zwrotu współmałżonkowi kwoty odpowiadającej jego udziałowi w majątku wspólnym. Współmałżonek może żądać zwrotu połowy wartości składnika majątkowego, przy czym może zostać ustalona ta wartość jako rynkowa a nie cena zakupu lub cena sprzedaży.
 
Jedynym rozwiązaniem w powyższej sytuacji jest podział majątku, w wyniku którego ten samochód zostanie Panu przydzielony lub zgoda współmałżonka na zbycie samochodu i podział środków uzyskanych ze zbycia. Współmałżonek może także dokonać darowizny posiadanego udziału we współwłasności samochodu (na podstawie zawartej umowy darowizny).
Wówczas mógłby pan samodzielnie dokonać zbycia pojazdu, nie narażając się na negatywne skutki prawne.
 
Zgodnie z art. 43 § 1 k.r.o. w prawie istnieje domniemanie prawne, zgodnie z którym, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-04-29
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne, Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: podział majątku, ustrój majątkowy, współwłasność
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.