Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odpowiedzialność karna za ucieczkę z miejsca wypadku - zdarzenia.

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: karne prawo, wypadek

Czym się różni w systemie prawnym i w odpowiedzialności karnej znaczenie słów ucieczka i oddalenie się - w domyśle z miejsca zdarzenia. W moim mniemaniu pierwsze znaczenie to działanie z premedytacją drugie nie umyślne działanie, ale może jestem w błędzie i potrzebuje wykładnie prawną.

Kodeks karny nie posługuje się pojęciem ucieczki z miejsca zdarzenia, natomiast w tym rozumieniu prawo karne mówi o zbiegnięciu z miejsca zdarzenia. Zgodnie z komentarzem do kodeksu karnego, znaczenie językowe słowa "zbiec" (zbiegnięcie z miejsca zdarzenia) oznacza takie działanie sprawcy, który przejawia pewnego rodzaju aktywność podejmowaną świadomie, nakierowaną na oddalenie się z określonego miejsca lub też polegającą na opuszczeniu tegoż w celu uniknięcia czegoś (M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia, cz. II, Pal. 1996, Nr 5-6, s. 23). W powyższej sprawie wypowiadał się także Sąd Najwyższy, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 15 marca 2001 roku (sygn. akt III KKN 492/99), zbiegnięcie z miejsca zdarzenia w rozumieniu art. 145 § 4 KK z 1969 r. (analogicznie: art. 178 KK) ma miejsce wówczas, gdy sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia jego tożsamości, okoliczności zdarzenia i stanu nietrzeźwości (na tle art. 178 KK także pozostawania pod wpływem środka odurzającego).
 
Zbiegnięcie jest zatem określeniem charakteryzującym negatywnie sprawcę. Ustawa nie określa ram czasowych, w jakich można uznać że sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, np. bezpośrednio po zdarzeniu lub w określonym czasie po nim. Istotnym elementem jest sam zamiar sprawcy, co oznacza że zbiegnięciem nie będzie np. oddalenie się z miejsca zdarzenia w celu spełnienia ciążących na nim obowiązków, np. zawiadomienia o zdarzeniu służb ratowniczych. Zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt. 3 Prawa o ruchu drogowym, kierujący pojazdem uczestniczący w wypadku drogowym w którym są osoby ranne jest zobowiązany do pozostania na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce. Tym samym nie jest zbiegnięciem w rozumieniu art. 178 k.k. oddalenie się z miejsca zdarzenia np. w celu powiadomienia policji i powrót na to miejsce. Powyższy przepis dotyczy także innych osób (poza kierującym), które znajdują się na miejscu zdarzenia. Obowiązek pozostania sprawcy wypadku na miejscu zdarzenia służyć ma przede wszystkim ułatwieniu wszechstronnego wyjaśnienia przebiegu wypadku i ochronie interesów wymiaru sprawiedliwości oraz cywilnoprawnych interesów podmiotów uczestniczących w zdarzeniu (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 czerwca 2002 roku, sygn. akt II KK 110/02).
 
Odpowiadając zatem na pytanie w zakresie zaostrzonej odpowiedzialności karnej sprawcy, który oddala się z miejsca zdarzenia, to oddalenie się z miejsca zdarzenia (np. w celu zawiadomienia służb ratunkowych), nie jest tożsame ze zbiegnięciem (czyli pojęciem ucieczki w zapytaniu). Decydujące o tym, czy oddalenie się będzie uznane za zbiegniecie, decydować będzie zamiar oraz okoliczności oddalenia się sprawcy.
 
Zgodnie z art. 178  k.k. sąd skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo i zbiegł z miejsca zdarzenia, podlega karze pozbawienia wolności przewidzianej za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. Czyli w przypadku odpowiedzialności sprawcy wypadku drogowego przewidzianej w art. 177 § 2 k.k. sąd może orzec pozbawienie wolności sprawcy nawet do lat 12 (zamiast do lat 8 przewidzianą w tym przepisie).
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-30
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: karne prawo, wypadek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian