Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wykup mieszkania komunalnego przez najemcę

W 2002 roku moja mama złożyła wniosek o wykup mieszkania od gminy. Urząd przysłał rzeczoznawcę, mieszkanie zostało opisane i wymierzone. W piśmie z 2002 roku, ten sam urząd stwierdził, że mieszkanie będzie można wykupić po skorygowaniu powierzchni gruntu i zmianie zapisów w księdze wieczystej. Na kolejną prośbę urząd odpowiedział w podobny sposób w piśmie z datą w 2007 roku. Mama jest w podeszłym wieku, cierpi na poważne dolegliwości. W mieszkaniu jest zameldowana moja córka z synem, ale w wypadku śmierci mojej mamy nie będzie mogła prawdopodobnie wykupić mieszkania. Najciekawsze jednak w tym wszystkim jest to, że sąsiedzi mojej mamy mają wykupione mieszkania. W klatce zamieszkuje 12 lokatorów, dwie osoby nie wykupiły mieszkań, moja mama i jeszcze jedna osoba tylko dlatego, że nie wystąpiła z takim wnioskiem. W tym roku minie 6 lat, tyle czasu walczę z urzędnikami, bez skutku. Jak to jest, że jednym przysługuje prawo wykupu, innym nie. Co mam zrobić żeby nie stracić mieszkania z winy nieżyciowych przepisów?

Zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.) w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują z mocy prawa: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Opisany przepis nie obejmuje w kręgu osób np. wnuków (czyli dalszych niż dzieci zstępnych). Takie stanowisko wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. sygn. akt III CZP 26/2002, zgodnie z którą wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 § 1 k.c. także wtedy, gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa.
Aby zatem mieć pewność wejścia w stosunek najmu w razie zgonu najemcy, musiałby Pan zamieszkiwać z Pana matka w tym mieszkaniu. Wejście w stosunek najmu nie gwarantuje Panu wykupu przedmiotowego mieszkania, gdyż w tym zakresie obowiązuje uchwała Rady Gminy, która określa wymogi aby dokonać wykupienia mieszkania oraz ewentualną wysokość bonifikaty. Z reguły aby dokonać wykupienia mieszkania konieczne jest nie posiadanie innego lokalu mieszkalnego lub własności nieruchomości. Uchwała gminy może także uzależniać bonifikatę od wysokości osiąganych dochodów.
 
Innym rozwiązaniem jest wystąpienie do gminy przez Pana lub Pana dzieci, które zamieszkują z Pana matką o wyrażenie zgody przez gminę na zamianę najemcy lokalu z Pana matki na inną osobę. Wówczas zgodnie z art. 34 pkt 1 § 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom będącym najemcami lokali mieszkalnych przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu, w przypadku gdy umowa najmu została zawarta z nimi na czas nieoznaczony i gmina przeznaczy takie lokale do sprzedaży.  Wówczas niezależnie od długości postępowania administracyjnego o wykup mieszkania, będzie możliwy jego wykup z pierwszeństwem.  
 
W zakresie przewlekłości samego postępowania administracyjnego związanego z wykupem, może Pan wystąpić ze skargą administracyjna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, na przewlekłość postępowania administracyjnego. Co prawda powodzenie takiej skargi nie ma za dużo szans, gdyż sprzedaż mieszkania przez gminę nie jest czynnością administracyjną a cywilnoprawną, nie mniej jednak może wywołać to skutek w postaci przyspieszenia załatwienia tej sprawy. Stosowną skargę może także Pan wnieść do przewodniczącego Rady Miasta.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-10
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: wykup mieszkania, najem lokalu
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.