Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ustanowienie drogi koniecznej

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: droga konieczna

Jestem właścicielem działki zabudowanej od 1970 roku, na którą nie ma ksiąg wieczystych. Działka należała do moich dziadków którzy nabyli ja drogą darowizny od swoich rodziców. Do działki prowadzi droga przez działkę sąsiada. Z drogi tej korzystamy nieustannie od kilkudziesięciu lat (wcześniej moi rodzice). Jak na razie żaden z dotychczasowych właścicieli nie kwestionował naszego prawa do przejazdu. Obecny właściciel po nabyciu działki również nie kwestionował tego prawa, jednak nie ustalił prawnie służebności drogi mimo, że podczas wykonywania rozgraniczenia polecił nanieść geodecie taki wpis na planie(wpis taki nie ma jednak żadnej mocy prawnej), oraz wyraził zgodę na przeprowadzenie tą drogą wody i kanalizacji (tylko oświadczenie, brak dokumentu notarialnego). Jak wyglądała sprawa w dokumentach poprzednich właścicieli nie potrafiłem ustalić, ale myślę, że służebność nie była ustalona notarialnie. Ponieważ dobrowolne spisanie aktu notarialnego z aktualnym właścicielem nie wchodzi w grę, chcę zapytać jak można przez zasiedzenie ustalić służebność drogi koniecznej?

Przez zasiedzenie można nabyć jedynie własność, nie można zasiedzieć służebności, Zgodnie z art. 172 § 1 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Jednakże po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Może Pan zatem wystąpić albo o nabycie własności przez zasiedzenie (musiałby Pan jednak wykazać posiadanie samoistne przedmiotowej nieruchomości, co w tym przypadku z opisanego stanu faktycznego nie wynika), albo o orzeczenie przez sąd służebności drogi koniecznej. Nasza interpretacja w tym zakresie odpowiada uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1994 roku (sygn. akt III CZP 28/1994), zgodnie z którą, właściciel nie może nabyć przez zasiedzenie służebności drogowej.
 
Dla zapewnienia właściwego dostępu nieruchomości władnącej do drogi publicznej, właścicielowi tej nieruchomości służy prawo wystąpienia z wnioskiem opartym na przepisie art. 145 § 1 k.c. o ustanowienie w trybie art. 626 k.p.c. odpowiedniej drogi koniecznej dla nieruchomości.
Prawo żądania ustanowienia drogi koniecznej na podstawie art. 145 § 1 k.c. przysługuje, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Wówczas właściciel takiej nieruchomości może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.
 
Ustanowienie drogi koniecznej następuje w interesie właścicieli nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej. Dlatego powinni oni uiścić właścicielom nieruchomości obciążonych taką służebnością odpowiednie wynagrodzenie. Także ewentualne dodatkowe koszty niezbędne dla urządzenia drogi koniecznej powinni ponieść zainteresowani jej ustanowieniem.
 
Aby ustanowić drogę konieczną, musi Pan złożyć do Sądu Rejonowego, Wydziału Ksiąg Wieczystych odpowiedni wniosek o wpis w księdze wieczystej obejmującej działkę, przez którą prowadzi droga, drogę konieczną. We wniosku o ustanowienie drogi koniecznej należy wskazać właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, aby nieruchomość wnioskodawcy miała odpowiedni dostęp do drogi publicznej. Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sąd powinien przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne dla wytyczenia drogi koniecznej są niesporne i niewątpliwe albo że przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne. Do wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeżeli urządzono takową, albo zaświadczenie o stanie prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów, jeżeli dla nieruchomości prowadzony jest zbiór dokumentów (art. 607 KPC), przy czym odpis winien dotyczyć nieruchomości władnącej, na rzecz której ustanowiona ma zostać omawiana służebność.
 
Postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej nie jest tytułem egzekucyjnym podlegającym zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-10
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: droga konieczna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.