Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przedawnienie roszczeń o odsetki

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odsetki

Czy odsetki od zaległości w czynszu, który został spłacony mogą być podstawą do eksmisji? Czy istnieje przedawnienie należności za odsetki. Mam długi z tytułu odsetek, które maja historię od 1990 roku do 1995 roku. Na dzień dzisiejszy jest to kwota ok. 20 tys. zł (narastająco) - oczywiście dług podstawowy spłacony.

Sprawa okresu przedawnienia odsetek była kilkakrotnie przedmiotem rozpatrywania przez Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 24 maja 2005 roku. sygn. akt V CK 655/04, Sąd Najwyższy potwierdził, iż w przypadku zapłaty należności głównej z opóźnieniem, roszczenie o odsetki z tego tytułu przedawnia się, zgodnie z przepisem art. 118 k.c., z upływem 3 lat. Sąd Najwyższy wyraził przy tym pogląd, iż skoro roszczenie główne nie przedawniło się, ale wygasło na skutek zapłaty, roszczenie o odsetki za opóźnienie staje się w pełni samodzielnym roszczeniem i ulega przedawnieniu zgodnie z przepisem art. 118 k.c.
 
Na tej podstawie można stwierdzić, że wierzyciel domaga się od Pana odsetek już przedawnionych. Jednakże proszę pamiętać, że okresy przedawnienia ulegają przerwaniu lub zawieszeniu, co oznacza, że odsetki nie musiały się przedawnić. Bieg przedawnienia przerywa się – przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt. 3 k.c.). Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (art. 124 § 1 k. c.).
 
Zatem wierzyciel może poprzez dokonywanie czynności przed sądem lub komornikiem (wszczynając, co jakiś czas postępowanie egzekucyjne) doprowadzić do sytuacji, w której roszczenie nie przedawni się. Działanie takie może polegać także np. na doprowadzeniu do uznania roszczenia przez osobę, przeciwko której przysługuje. Wyróżnia się dwie postaci uznania prowadzącego do przerwania biegu przedawnienia, uznanie właściwe będące stanowczym oświadczeniem dłużnika o tym, że dług istnieje w określonej wysokości, oraz uznanie niewłaściwe będące oświadczeniem dłużnika, które nie wprost lecz pośrednio wskazuje na istnienie długu np. prośba o rozłożenie na raty, o przedłużenie terminu spłaty. Uznanie także powoduje przerwanie biegu przedawnienia.
 
Ponadto zgodnie z art. 125 § 1 k. c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju... przedawniają się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.
Jeżeli chodzi o eksmisję, to dla postępowania o opróżnienie lokalu (eksmisja), nie ma znaczenia dług. Postępowanie o eksmisję prowadzone jest w przypadku gdy osoba zamieszkująca lokal, nie ma tytułu prawnego (np. w przypadku sprzedaży mieszkania w postępowaniu egzekucyjnym albo po pozbawianiu członkostwa w spółdzielni, z uwagi na zadłużenie czynszowe).
 
Reasumując, jeżeli odsetki się przedawniły mogą Państwo powołać się na zarzut przedawnienie należności odsetkowych i odmówić zapłaty. Roszczenia przedawnione nie mogą być dochodzone przed sądem, co nie wyklucza, że wierzyciel będzie Państwu przesyłał wezwania do zapłaty.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odsetki
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.