Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Dział spadku a kwota spłaty dla spadkobiercy

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: podział majątku, dział spadku

Moja mama wraz z mężem zajmowali pół domu, który był ich współwłasnością z osobnym wejściem. Druga połowa domu należy do córki ojczyma z pierwszego małżeństwa, też z osobnym wejściem. Oboje zmarli, mama w.2005 roku, a ojczym zmarł w.2006 roku. Decyzją sądu spadek po mamie nabyliśmy po 1/3, tj. ja z bratem i jej mąż. Córka z wcześniejszego małżeństwa, odziedziczyła spadek po ojczymie więc posiada większość udziału w nieruchomości. Wystąpiła ona do nas z propozycją zniesienia współwłasności. Po wysłaniu propozycji w jakiej wysokości chcemy otrzymać rekompensatę (po 20.000 zł co i tak nie stanowi zbyt wygórowanej ceny, gdyż podatek zapłacimy każdy z nas od kwoty 32.000 zł), odpowiedziała na naszą propozycję negatywnie. Czy współspadkobierczyni powinna się sugerować cennikiem urzędu skarbowego z 2006 roku i czy w takim wypadku muszę odstąpić swój udział za kwotę, którą przyjął urząd skarbowy? Czy w razie założenia sprawy sądowej mogę żądać kwoty obowiązującej w tej chwili na wolnym rynku?

Po przyjęciu spadku i wydaniu postanowienia sądu o przyznaniu spadku, każdy ze spadkobierców stał się współwłaścicielem w odpowiedniej części masy spadkowej, w skład której wchodzi przedmiotowa nieruchomość. Zasadniczo dział spadku odbywa się dwoma drogami, albo w postępowaniu sądowym o dział spadku albo na mocy umowy pomiędzy spadkobiercami. Z uwagi na fakt, iż do masy spadkowej wchodzi nieruchomość, umowa o dział spadku w tym przypadku dla swojej ważności musi mieć formę aktu notarialnego. Dział spadku dokonywany umownie może dowolnie kształtować  wzajemne rozliczenia, choć najczęściej przyjmuje się wartości rynkowe z chwili sporządzania aktu notarialnego. Za taki akt notarialny notariusz może pobrać ustaloną taksę, jednak nie więcej niż taksę maksymalną określoną w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wartość taksy uzależniona jest od wartości (w tym przypadku masy spadkowej, czyli nieruchomości) i przy wartości ponad 60 tys. zł do 1 mln zł wynosi 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł.  
 
W przypadku działu spadku dokonywanego przez sąd skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, W sprawie o dział spadku jego skład powinien być ustalony przez sąd na podstawie dowodów aktualnych w chwili dokonywania podziału (a nie z chwili nabycia spadku).  Zachodzi ścisły związek między ustaleniami wysokości spłaty z ustaleniem wysokości udziału spadkowego. Ten ścisły związek powoduje, że nie można prawidłowo ustalić wysokości spłat spadkowych bez jednoczesnego prawidłowego ustalenia, względnie kontroli szacunku masy spadkowej i wynikającej stąd wysokości udziału spadkowego. W celu ustalenia np. wartości przedmiotowej nieruchomości sąd może na wniosek strony powołać biegłego sądowego, który ustali wartość przedmiotowej nieruchomości. Biegły dokonywać będzie wyceny na podstawie wartości rynkowej, z chwili dokonywania wyceny. Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, jednakże w przypadku postępowania o dział spadku, nie jest dopuszczalne wniesienie odrębnego powództwa o zniesienie współwłasności.
Wniosek o dział spadku podlega opłacie sądowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.
 
Reasumując, jeżeli nie dojdą Państwo do porozumienia co do podziału masy spadkowej, nie pozostaje Państwu inna droga jak wniesienie sprawy do sadu o dział spadku. W postępowaniu tym sąd wyda orzeczenie o podziale spadku (ustalając wartość masy spadkowej) oraz wysokość ewentualnych spłat dla poszczególnych spadkobierców, od tego spadkobiercy, który zatrzyma nieruchomość.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-01-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: podział majątku, dział spadku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Lary Hubert Radca Prawny
Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe, prawo transportowe, Karta Nauczyciela
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.