Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Dział spadku a kwota spłaty dla spadkobiercy

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: podział majątku, dział spadku

Moja mama wraz z mężem zajmowali pół domu, który był ich współwłasnością z osobnym wejściem. Druga połowa domu należy do córki ojczyma z pierwszego małżeństwa, też z osobnym wejściem. Oboje zmarli, mama w.2005 roku, a ojczym zmarł w.2006 roku. Decyzją sądu spadek po mamie nabyliśmy po 1/3, tj. ja z bratem i jej mąż. Córka z wcześniejszego małżeństwa, odziedziczyła spadek po ojczymie więc posiada większość udziału w nieruchomości. Wystąpiła ona do nas z propozycją zniesienia współwłasności. Po wysłaniu propozycji w jakiej wysokości chcemy otrzymać rekompensatę (po 20.000 zł co i tak nie stanowi zbyt wygórowanej ceny, gdyż podatek zapłacimy każdy z nas od kwoty 32.000 zł), odpowiedziała na naszą propozycję negatywnie. Czy współspadkobierczyni powinna się sugerować cennikiem urzędu skarbowego z 2006 roku i czy w takim wypadku muszę odstąpić swój udział za kwotę, którą przyjął urząd skarbowy? Czy w razie założenia sprawy sądowej mogę żądać kwoty obowiązującej w tej chwili na wolnym rynku?

Po przyjęciu spadku i wydaniu postanowienia sądu o przyznaniu spadku, każdy ze spadkobierców stał się współwłaścicielem w odpowiedniej części masy spadkowej, w skład której wchodzi przedmiotowa nieruchomość. Zasadniczo dział spadku odbywa się dwoma drogami, albo w postępowaniu sądowym o dział spadku albo na mocy umowy pomiędzy spadkobiercami. Z uwagi na fakt, iż do masy spadkowej wchodzi nieruchomość, umowa o dział spadku w tym przypadku dla swojej ważności musi mieć formę aktu notarialnego. Dział spadku dokonywany umownie może dowolnie kształtować  wzajemne rozliczenia, choć najczęściej przyjmuje się wartości rynkowe z chwili sporządzania aktu notarialnego. Za taki akt notarialny notariusz może pobrać ustaloną taksę, jednak nie więcej niż taksę maksymalną określoną w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wartość taksy uzależniona jest od wartości (w tym przypadku masy spadkowej, czyli nieruchomości) i przy wartości ponad 60 tys. zł do 1 mln zł wynosi 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł.  
R E K L A M A
 
W przypadku działu spadku dokonywanego przez sąd skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, W sprawie o dział spadku jego skład powinien być ustalony przez sąd na podstawie dowodów aktualnych w chwili dokonywania podziału (a nie z chwili nabycia spadku).  Zachodzi ścisły związek między ustaleniami wysokości spłaty z ustaleniem wysokości udziału spadkowego. Ten ścisły związek powoduje, że nie można prawidłowo ustalić wysokości spłat spadkowych bez jednoczesnego prawidłowego ustalenia, względnie kontroli szacunku masy spadkowej i wynikającej stąd wysokości udziału spadkowego. W celu ustalenia np. wartości przedmiotowej nieruchomości sąd może na wniosek strony powołać biegłego sądowego, który ustali wartość przedmiotowej nieruchomości. Biegły dokonywać będzie wyceny na podstawie wartości rynkowej, z chwili dokonywania wyceny. Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, jednakże w przypadku postępowania o dział spadku, nie jest dopuszczalne wniesienie odrębnego powództwa o zniesienie współwłasności.
Wniosek o dział spadku podlega opłacie sądowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.
 
Reasumując, jeżeli nie dojdą Państwo do porozumienia co do podziału masy spadkowej, nie pozostaje Państwu inna droga jak wniesienie sprawy do sadu o dział spadku. W postępowaniu tym sąd wyda orzeczenie o podziale spadku (ustalając wartość masy spadkowej) oraz wysokość ewentualnych spłat dla poszczególnych spadkobierców, od tego spadkobiercy, który zatrzyma nieruchomość.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-01-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: podział majątku, dział spadku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.