Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Naprawa gwarancyjna samochodu

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady

Pod koniec ub. roku dokonałem zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zauważonej przeze mnie wady polegającej na odbarwieniu elementu plastikowego na boczku drzwi w kupionym przeze mnie na moją firmę samochodzie (kupiony w maju 2005 roku). Zażądałem wymiany elementu na wolny od wad. Najpierw przez kilka tygodni mnie zwodził sprzedawca, potem zostałem odesłany do importera samochodów. Kilka miesięcy ciszy, kolejna interwencja i po ponad pół roku dostałem odpowiedź negatywną. Czy takie postępowanie jest prawidłowe, jakie mam wyjście w tej sytuacji?

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że samochód został nabyty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą miały tu zastosowania przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej a jedynie ogólne przepisy kodeksu cywilnego (dalej: kc). Zgodnie z art. 579 kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jednakże nie można kumulować uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. Oznacza to, że do kupującego należy wybór reżimu (gwarancja czy rękojmia) i musi go przeprowadzić do końca.


Uważamy, że po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi od Gwaranta (importera samochodów) może Pan skorzystać z uprawnień przysługujących Panu z tytułu rękojmi, za którą odpowiedzialny jest już nie Gwarant ale sprzedawca samochodu. Chyba, że zgodnie z art. art. 558 § 1 kc wyłączyliście w umowie odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Gdyby uprawnienie z tytułu rękojmi zostało przez strony umowy sprzedaży pojazdu wyłączone ma Pan jeszcze prawo skierowania sprawy na drogę sadową na zasadach ogólnych, czyli wytoczenie powództwa o naprawienie szkody.

Jeżeli jednak nie nastąpiło wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi musi Pan niezwłocznie udać się do sprzedawcy celem zgłoszenia wady, jako podstawę odpowiedzialności proszę podać odpowiedzialność z tytułu rękojmi i jednocześnie musi Pan zgłosić jakie są Pańskie żądania. Zgodnie z art. 560 kc może Pan żądać obniżenia ceny tj. zwrotu określonej kwoty albo niezwłocznego usunięcia wady albo (jeśli usunięcie wady jest niemożliwe) dokonanie niezwłocznie wymiany tego wadliwego elementu na rzecz wolną od wad. To Pan wybiera a sprzedawca jest tym wyborem związany.
Jednakże jeżeli żądamy obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad, jednak nie zawsze jest to korzystne rozwiązanie. Zgodnie z art. art. 563 kc kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.
Uważamy, że termin o zawiadomieniu o wadzie powinien być uznany za dochowany, bo to nie z Pana winy procedura gwarancyjna trwała tak długo a aby Pan mógł skorzystać z ostatniej możliwości pozaprocesowego dochodzenia swoich uprawnień należało zakończyć procedurę gwarancyjną. Oczywiście, jeżeli sprzedawca nie uzna swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi to pozostanie Panu również droga sądowa.

To powyższe rozwiązanie (rękojmia za wady) jest o tyle prostsze, że stroną w sporze a później ewentualnym pozwanym będzie sprzedawca a nie Importer, który jest gwarantem. Słabością powyższego rozwiązania jest jednak to, że Sprzedawca znając stanowisko Gwaranta zapewne odmówi Panu np. wymiany elementu z uwagi na to, iż uzna, że element został uszkodzony przez Pana mechanicznie i nie jest to wada materiału. Po drugie musi Pan niestety zażądać obniżenia ceny, bo tego nie przewiduje gwarancja a właśnie rękojmia a musi Pan „dokonać przejścia w wyborze” na takie żądanie, którego nie miał Pan w gwarancji.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-06-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.