Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

Co zrobić ze wspólnikiem spółki jawnej, który nie prowadzi spraw spółki i nie angażuje się w jej prowadzenie? Czy wspólnik może z tego powodu zostać pozbawiony udzialu w zyskach spółki?

Zgodnie z art. 51 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Z powyższego wynika, iż wszelkie zmiany udziału wspólnika w zyskach wymagałyby zmiany umowy spółki a z Pana opisu sytuacji jest to raczej mało prawdopodobne.Treść art. 39 § 1 ksh daje prawo ale i nakazuje każdemu wspólnikowi prowadzić sprawy spółki. Jeżeli więc nie dojdzie Pan do porozumienia ze wspólnikiem to pozostaje Panu jedna –naszym zdaniem - możliwość a mianowicie art. 63 w zw. z art. 66 ksh i zwrócenie się z powództwem do sądu o rozwiązanie spółki z jednoczesnym przyznaniem Panu przez sąd prawa do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się ze wspólnikiem występującym ze spółki zgodnie z art. 65 ksh.

Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd. Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. Art. 66 ksh brzmi: Jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z art. 65.

Ma Pan prawo podjąć czynności, które zmierzałyby do rozwiązania spółki, gdy zachodzą ku temu ważne powody. Uznanie powodów za ważne pozostaje w gestii sądu. Jakie to są więc te ważne powody? Ustawodawca rozstrzygnął, że takim ważnym powodem jest naruszenie art. 56 ksh tzn. zakaz konkurencji, ale nie precyzuje, jakie mogą być inne ważne powody. Rozstrzygnięcie to pozostawione jest wspólnikom, którzy mogą to ustalić w umowie spółki, a także może to być uczynione w żądaniu skierowanym do sądu. Ważny powód nie musi wiązać się z winą wspólnika. Mogą to być wszelkie działania i zaniechania. W szczególności: długotrwałe uchylanie się od obowiązku prowadzenia spraw czy reprezentowania spółki, niewniesienie wkładu na żądanie spółki, zobowiązanie się w umowie spółki do wniesienia wkładu do spółki, którymi wspólnik nie dysponuje, szykanowanie innych wspólników, nawet poza stosunkami spółki, wyjazd poza siedzibę spółki i utrata uprawnień przez wspólnika koniecznych do wykonania obowiązku świadczenia pracy, choroba itp.

Sąd może więc przyznać Panu prawo przejęcia majątku spółki. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia będzie wykreślenie spółki z KRS i wpisanie Pana jako indywidualnego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji dochodzi do swoistego przekształcenia spółki jawnej dwuosobowej w przedsiębiorcę jednoosobowego. Należy przyjąć, że w takim przypadku nie powinny wystąpić dla Pana jako kontynuującego prowadzenie przedsiębiorstwa żadne negatywne konsekwencje. Należy przyjąć, że powinien Pan działać pod tym samym numerem NIP i REGON. Ze względu na brak stosownej, wyraźnej normy, wątpliwe jest jednak utrzymanie wszelkich przyznanych praw o charakterze administracyjnoprawnym. Jako przedsiębiorca jednoosobowy będzie Pan musiał powtórnie wystąpić o ewentualne koncesje, zezwolenia itp. Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej po przekształceniu w przedsiębiorcę jednoosobowego jest rozliczenie z występującym wspólnikiem lub jego spadkobiercami. Rozliczenie to powinno nastąpić według wartości bilansowej udziału kapitałowego (rozumianego jako część majątku spółki, a nie zapisanego w umowie spółki) na podstawie odrębnego bilansu sporządzonego w tym celu /art. 65 ksh/.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-06-22
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.