Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odstąpienie od umowy zawartej na Allegro z powodu wady oświadczenia woli w postaci błędu

Zawarłem umowę na serwisie Allegro. Chodzi dokładnie o monety kolekcjonerskie. Sprzedający zamieszczając tą aukcję podał ze nakład monety będzie około 60 tyś. szt. nie informując, że nakład może ulec zmianie, a NBP na swoich stronach informuje o możliwości takiej zmiany. Wydaje mi się, że powinien mnie sprzedający o tym poinformować, a nie NBP. Niestety nakład zmienił się na 92 tys. szt. i cena monety też oczywiście na moją niekorzyść się zmieniła. Proszę napisać mi, czy jak założę sprawę w sądzie to czy wygram ją czy nie .

Z przedstawionego opisu oraz z opisu zamieszczonego na aukcji nr numer 266989023 na platformie aukcyjnej Allegro.pl wynika, że przedmiotem sprzedaży w formie aukcji elektronicznej prowadzonej za pośrednictwem Allegro.pl jest 1/2 pudełka bankowego Sokoła zawierająca 40 sztuk tej monety (opis ze strony). Dodatkowy opis odnosi się już do samej monety w tym do nakładu. Jednoznacznie z opisu wynika, że przedmiotem sprzedaży nie był cały nakład (ok. 60.000 szt.), a jedynie te 40 sztuk monet. Nakład w tym przypadku istotny jest o tyle o ile wskazuje na pewną unikalność monety w obiegu, im nakład jest większy tym bardziej atrakcyjna jest moneta dla kolekcjonera. Wskazanie nakładu na poprzez dodanie skrótu „ok.” wskazuje, że nie jest to dokładnie podany nakład. Trudno w takim przypadku mówić o wprowadzeniu w błąd, gdyż za ewentualny nakład nie odpowiada sprzedający lecz NBP, który jest emitentem tych znaków pieniężnych.W opisanym przypadku można raczej stwierdzić, że umowa została zawarta pod wpływem błędu, czyli zawierała wady oświadczenia woli, niż że sprzedający oszukał kupującego (chyba, że w sprawie są inne okoliczności niż opisane w Pana zapytaniu). Błąd jest wadą oświadczenia woli powodującą względną nieważność czynności prawnej, czyli jej wzruszalność. Możliwość uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli jest prawem podmiotowym kształtującym. Uprawniony (w tym przypadku kupujący) może skorzystać z tego prawa i doprowadzić do nieważności umowy jako całości, nie może natomiast uchylić się jedynie od niektórych postanowień umowy z zamiarem pozostawienia w mocy pozostałych. Działający pod wpływem błędu nie może skutecznie dążyć do doprowadzenia przez takie oświadczenie do obowiązywania czynności prawnej takiej treści, jakiej życzyłby sobie, gdyby błędu nie popełnił.
Powyższe wynika z treści art. 84 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) zgodnie z którym, w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd istotny, tzn. taki, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści.

Ponadto zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12.10.2005 roku (sygn. akt. III CK 48/05), możliwość skorzystania z uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia zależy wyłącznie od decyzji składającego to oświadczenie, druga strona nie może przeszkodzić powstaniu skutków uchylenia, ani też zapobiec unieważnieniu czynności prawnej. Jeżeli jednak druga strona trwa przy stanowisku, że uchylenie się jest bezpodstawne, wówczas możliwe jest rozstrzygnięcie przez sąd, czy było ono uzasadnione. Rozstrzygnięcie sądu ma charakter deklaratywny i może nastąpić zarówno w oddzielnym postępowaniu (w sprawie o stwierdzenie nieważności czynności prawnej w wyniku uchylenia się od skutków oświadczenia woli) jak i w każdym postępowaniu, w którym skuteczność oświadczenia woli ma znaczenie dla rozstrzygnięcia o zgłoszonym w nim żądaniu. Przedmiotem oceny sądu jest zasadność i podstawy uchylenia się od skutków oświadczenia woli. W razie sporu sąd bada, czy spełnione zostały przesłanki błędu prawnie doniosłego i czy uchylenie się od skutków oświadczenia woli nastąpiło w sposób prawem przewidziany.

Reasumując, umowa sprzedaży została skutecznie zawarta i powinna zostać wykonana przez strony. Kupujący, może odstąpić od zawartej umowy powołując się na wadę oświadczenia woli jaką jest błąd, składając stosowne oświadczenie sprzedającemu, powołując się na istotny błąd co do czynności prawnej, a mianowicie, że gdyby wiedział, że nakład zostanie zwiększony nie zawarłby umowy w takim kształcie. W razie sporu stron, pozostanie rozstrzygnięcie sadu czy odstąpienie od umowy było zasadne.

Porady prawne
Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-12-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odstąpienie, wady oświadczenia woli, błąd
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.