Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela za spłatę długu

Kategoria: Prawo cywilne

W 2000 roku poręczyłem kredyt gotówkowy (łącznie trzech poręczycieli). Kredytobiorca zaprzestał spłacania należności, a bank wystąpił do sądu o wydanie bankowego tytułu egzekucyjnego. Wierzyciel, po zakończeniu postępowanie procesowego otrzymał tytuł we wrześniu 2006 roku. Na wniosek wierzyciela komornik zajął wynagrodzenie dłużnika. Wierzyciel otrzymuje regularne comiesięczne wpłaty w wysokości 50% wynagrodzenia ( około 700 zł). 29 listopada 2007 roku wierzyciel przypomniał sobie o poręczycielach. Komornik wysłał informacje o zajęciu ich wynagrodzenia żądając natychmiastowej spłaty pozostałej kwoty tj. 8600 zł plus opłata egzekucyjna 1300 zł. W związku z powyższym pragnę dowiedzieć się czy: wierzyciel nie powinien wcześniej dokonać zajęcia wynagrodzeń poręczycieli, czy może żądać całkowitej spłaty od jednego z nich, czy zajęcie wynagrodzenia kredytobiorcy nie powinno być wystarczające jeśli posiada stałe źródło dochodu, czy można w jakiś sposób zatrzymać egzekucję z wynagrodzenia poręczycieli?

Kwestie poręczenia regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 881 kc, jeżeli przy udzielaniu poręczenia nie zastrzeżono inaczej, poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Definicja dłużnika solidarnego określona została w art. 366 § 1 kc - kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.Wybór drogi przewidzianej do dochodzenia roszczeń bankowych nie może w żadnym wypadku pozbawić dłużnika (a więc w tym rozumieniu także poręczyciela) tych zarzutów, które mógłby on podnieść w postępowaniu rozpoznawczym w celu wykazania, że wierzycielowi nie przysługuje wierzytelność bankowa lub że przysługuje mu w mniejszej wysokości. To samo odnosi się do zarzutów powodujących bezskuteczność roszczenia wierzyciela w stosunku do poręczyciela a dotyczących działań (zaniechań) wierzyciela, określonych w art. 879 § 2, 880 i 887 kc.

Reasumując wierzyciel może dochodzić od Pana zapłaty, jeżeli nie zastrzeżono w poręczeniu inaczej. Panu będzie w przypadku zapłaty przysługiwało roszczenie regresowe do dłużnika głównego, za dokonaną na rzecz wierzyciela zapłatę. Może Pan także spróbować w postępowaniu przeciwegzekucyjnym obalić tytuł wykonawczy, wskazując, że wierzyciel nie dopełnił swoich obowiązków, np. nie informował Pana o opóźnieniach w zapłacie, wyzbył się innych zabezpieczeń kredytu itp.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-12-05
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.