Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Roszczenie o wykonanie umowy wzajemnej

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: roszczenie, umowa

Mój kontrahent zamówił towar wpłacając zaliczkę. Umowa była ustna i został dokładnie poinformowany, że towaru u producenta nie można wybierać i czy zgadza się na transakcję niejako w ciemno co potwierdził wpłacając zaliczkę. Gdy towar przyszedł do nas poinformowaliśmy klienta, że może przyjechać po towar. Zjawił się i powiedział, że niema pieniędzy na zapłat pozostałej kwoty. Zaproponowaliśmy, że wydamy mu część towaru w kwocie wpłaconej zaliczki, ale na to nie przystał. Woli abyśmy mu oddali wpłaconą zaliczkę, a towar sprzedali sami. Co mamy zrobić. Nie możemy wystawić mu faktury ponieważ nie mamy pełnych danych kontrahenta, nie możemy oddać pieniędzy bo ich nie mamy, mamy towar.

Umowa ustna jest tak samo wiążąca strony jak i umowa pisemna. Oczywiście w przypadku umowy pisemnej mogliby Państwo dowieść niewykonania umowy przez kontrahenta (forma pisemna dla celów dowodowych). Powstały na tle wykonania tej umowy (z opisu tak można wnioskować), jest sporem, który powinien zostać rozstrzygnięty przez sąd cywilny, a nie karny.Zasadniczo mogą Państwo żądać wykonania umowy tj. zapłaty pozostałej kwoty za dostarczony towar. Do czasu zapłaty przysługuje Państwu prawo zatrzymania towaru. Wynika to z treści art. 461 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego) - Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).
Zasadniczo mogą Państwo wezwać kontrahenta na piśmie (dla celów dowodowych) zakreślając mu czas do wywiązania się z umowy, tj. zapłacenia pozostałej części należności i odbioru zamówionych rzeczy, czyli wykonania umowy. Podstawą jest art. 477 § 1 Kc - W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
Po bezskutecznym upływie terminu w wezwaniu do wykonania umowy (pod rygorem odstąpienia od niej przez Państwa z uwagi na zwłokę dłużnika), mogą Państwo złożyć rzeczy do depozytu obciążając kosztami ich przechowania Państwa kontrahenta, jednocześnie wnosząc do sądu pozew o naprawienie szkody jaką ponieśli Państwo w związku z tą umową.

Co do samej zaliczki to z jej istoty wynika, że stanowi ona część ceny i w razie zakończenia umowy zostaje zaliczona na cenę. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie dającego zaliczkę, staje się ona nienależna, jednakże z uwagi, że stanowi część ceny, może zostać zachowana z jednoczesnym roszczeniem o zapłatę pozostałej części ceny. Oczywiście po zapłacie całej ceny należy rzeczy wydać kupującemu.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-11-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: roszczenie, umowa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.