Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Skarga administracyjna

Jakie elementy powinna zawierać skarga administracyjna?

Skarga do sądu administracyjnego może być wniesiona przez każdego kto ma w tym interes prawny, w tym także przez prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizację społeczną, a także przez inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Skargę wnosi się do Sądu w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, po wyczerpaniu wszystkich środków zaskarżenia (chyba, że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich), za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Czyli jeżeli decyzja została wydana przez organ gminy skargę wnosi się za pośrednictwem tego organu.



Zgodnie z KPA skarga powinna zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie miejsca zamieszkania (a w razie jego braku, adresu do doręczeń) lub siedziby stron ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, przy czym strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby, oznaczenie rodzaju pisma (skarga), wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wysokości zależy wysokość opłaty (do wartości przedmiotu zaskarżenia nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną), podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje skargę osoba przez nią upoważniona z wymieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała), wymienienie załączników.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-06-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: skarga, administracyjne prawo, administracyjne postępowanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.