Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta przez pełnomocnika

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: pełnomocnik

Chcę kupić mieszkanie. Właścicielka nieruchomości mieszka w Anglii. Transakcja będzie przeprowadzona przez osobę (siostrę właścicielki mieszkania) posiadającą prawidłowo napisane pełnomocnictwo notarialne. Ustaliliśmy cenę i wysokość zadatku. Moja wątpliwość: jest taka, co będzie w wypadku, gdy pełnomocnictwo zostanie odwołane tuż przed podpisaniem umowy przedwstępnej lub tuz przez przelaniem całości zapłaty za mieszkanie, a ja nie będę o tym wiedział? Kto w takiej sytuacji i wobec kogo będzie mógł mieć uzasadnione roszczenia? Jak się zabezpieczyć?

Najkorzystniej byłoby aby pełnomocnictwo zawierało klauzulę, że nie jest odwołalne. Na mocy art. 101 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego), pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Jeżeli jednak pełnomocnictwo nie zawiera zrzeczenia się odwołania pełnomocnictwa, faktycznie może zaistnieć sytuacja, że pełnomocnictwo zostanie odwołane przed dokonaniem czynności prawnej, do której umocowany był pełnomocnik.Co do zasady, na podstawie art. 103 § 1 Kc, jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. Jeżeli mocodawca nie potwierdzi ważności umowy, ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. Jednak zgodnie z art. 105 Kc, jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć. Reasumując, jeżeli pełnomocnik zawrze z Panem umowę legitymując się pełnomocnictwem i zawarcie tej umowy jest w zakresie pełnomocnictwa, to jeżeli w żaden sposób nie mógł się Pan dowiedzieć o cofnięciu umocowania, zawarta umowa będzie ważna.

Zasadniczo jedyna możliwość zabezpieczenia się przed działaniem pełnomocnika, który nie jest umocowany (np. pełnomocnictwo zostało cofnięte), to poddanie się przez niego egzekucji na podstawie aktu notarialnego, w którym dokonywana jest czynność prawna, w myśl art. 777 § 1 ust. 4 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego) – tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany. Klauzula ta powoduje, że w przypadku gdyby dłużnik nie spełnił świadczenia, nie będzie Pan musiał dochodzić odszkodowania na drodze sądowej, wystarczy wówczas nadanie przez sąd klauzuli wykonalności na przedmiotowy akt notarialny i skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej (bez długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego).

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-11-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: pełnomocnik
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.