Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Darowizna dokonana przez spadkodawcę doliczona do spadku

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: darowizna, spadek

Moja matka jest wdową od 1992 roku, stała się parę dni temu właścicielką mieszkania w bloku w wyniku wykupu mieszkania spółdzielczego. Jestem jej synem i wolą mojej matki jest przekazanie tego mieszkania dla mnie. Matka w roku 1992 sporządziła notarialny testament, w którym uczyniła mnie jedynym spadkobiercą. Testament nie ma innych wpisów. Ja mam jeszcze brata, który jest rozwiedziony i ma czwórkę dzieci, mam też mam siostrę, która ma syna. Jak uniknąć płacenia zachowku po śmierci matki na rzecz innych spadkobierców? Czy jeżeli matka anuluje testament (czy musi to zrobić notarialnie?), a następnie da mi w formie darowizny to mieszkanie to uniknę płacenia zachowku, czy jeżeli nie anuluje testamentu i da mi mieszkanie to sytuacja będzie inna niż z bez testamentu w razie śmierci matki za parę lat? Czy rodzeństwo i inni spadkobiercy będą mogli mimo wszystko żądać zachowku? Jeżeli matka da darowiznę mi to czy to mieszkanie wejdzie w skład majątku wspólnego z moją żoną? Czy w razie rozwodu będę musiał dać jej połowę tego mieszkania? Nie mamy rozdzielności majątkowej. Co zrobić żeby mieszkanie było tylko moje nie było majątkiem wspólnym?

Jeżeli poza mieszkaniem Pana matka nie ma innego majątku, to odwołanie testamentu lub jego pozostawienie i dokonanie darowizny mieszkania, nie ma znaczenia dla dochodzenia roszczenia Pana rodzeństwa z tytułu zachowku. Uprawnienie zachowku określone jest w art. 991 Kc (Kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki…), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

Jeżeli Pana rodzeństwo jako uprawnieni do zachowku, nie otrzymają należnego zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku tylko drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, oraz dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku. Przy czym darowizny te muszą zostać dokonane na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. W pozostałym zakresie darowizny dokonane przez spadkodawcę na rzecz osób najbliższych dolicza się do uprawnienia do zachowku.

Pana matka może (aby nie były doliczone do zachowku) dokonać zbycia na Pana rzecz przedmiotowego mieszkania, proszę jednak pamiętać że zbycie mieszkania będzie przychodem po stronie podatnika (Pana matki), więc będzie ona musiała zapłacić podatek dochodowy od takiego zbycia. Może także przenieść mieszkanie na Pana rzecz na podstawie umowy dożywocia, która określona została w art. 908 § 1 Kc - Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Zwolnienie podatkowe w przypadku zbycia nieruchomości przysługuje zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 126b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, jeżeli podatnik był zameldowany w takim lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Mieszkanie darowane Panu lub jeżeli nabyłby Pan je w spadku stanowić będzie Pana majątek odrębny, natomiast w przypadku zbycia tego mieszkania na Pana rzecz mieszkanie to wejdzie do majątku wspólnego, chyba że w akcie notarialnym do którego stanąłby Pan wraz z żoną, złoży ona oświadczenie, że nabycie mieszkania zostało dokonane ze środków stanowiących Pana majątek odrębny. W przypadku darowizny dokonanej przez Pana matę na Pana, jest Pan zwolniony na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, od podatku od darowizny. Oczywiście wszelkie rozporządzenie mieszkaniem (darowizna, dożywocie, zbycie) wymaga formy aktu notarialnego.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl   

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-10-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.