Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Darowizna mieszkania czy umowa o dożywocie

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie

Mój dziadek ma mieszkanie o pow. ok. 40m2. Po śmierci babci, z która był rozwiedziony, właścicielami połowy mieszkania są jego dzieci i polowy jest on sam. On chce przepisać mieszkanie na mnie, w zamian za pomoc....chyba darowizna? Dziadek ma mieć prawo do mieszkania tam do śmierci a ja chce spłacić jego dzieci albo zostać przez nich obdarowanym i po opuszczeniu lokalu, w taki lub inny sposób, móc rozporządzać nieruchomością. Oczywiście dziadek nie powinien być w stanie zmienić darowizny na kogoś innego, jeżeli to ma sens. Mieszkanie warte jest ok. 150 tys. zł, jakie będą opłaty z tytułu darowizny.

Są dwie możliwości. Jedna to umowa darowizny a druga to umowa o dożywocie. Zgodnie z art. 908 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego). Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Korzyścią takiej umowy jest fakt, że nie ma zastosowania do jej postanowień zapisy o zachowku i darowiźnie związanej ze spadkiem.

R E K L A M A

Umowa o dożywocie jest podobna do umowy darowizny, nie mniej jednak jest umową odpłatną, gdyż nabywca nieruchomości ma obowiązek dożywotniego utrzymania.
Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

Darowizna w przeciwieństwie do umowy dożywocia może zostać odwołana. Zgodnie z art. 898 § 1 Kc, darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
Ponadto spadkobiercy darczyńcy także mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności, jednakże tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania darowizny albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

Obie umowy, z uwagi na fakt, że ich przedmiotem jest nieruchomość muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.
Członkowie najbliższej rodziny są całkowicie zwolnieni z opodatkowania spadków i darowizn. Do kręgu najbliższej rodziny zaliczono małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (czyli rodziców, dziadków, pradziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Jedyny koszt jaki będzie Pan musiał ponieść od darowizny to koszt sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza. Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości darowanej nieruchomości i wynosić może maksymalnie ok. 1.010 zł przy wartości 60.000 zł oraz + 0,5% ponad tą kwotę do wartości 1.000.000 zł. Stawki te można z notariuszem wynegocjować, gdyż taksa notarialna przewiduje maksymalne kwoty. Ponadto jeżeli mieszkanie ma założoną księgę wieczystą, dodatkowo konieczne będzie wpisanie zmian w księdze wieczystej. Koszt wniosku o zmiany w księdze wieczystej to kwota 200 zł.
W przypadku umowy o dożywocie oprócz kosztów aktu notarialnego (w wysokości jak przy darowiźnie), będzie Pan musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. Podatek w tej wysokości pobierze notariusz przy sporządzaniu aktu notarialnego i odprowadzi go do urzędu skarbowego.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-09-30
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.