Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Usunięcie konarów drzewa sąsiada - skutki prawne takiego działania

Przy usuwaniu gałęzi z kilku drzew rosnących na działce sąsiada, doszło do uszkodzenia drzew (zbyt duży ubytek korony).W sprawie interweniowała Straż Miejska i pojawia się groźba bardzo wysokich kar, za zniszczenie drzew (ok. 300.000 zł). Czy istnieje w prawie cywilnym jakaś zasada uznania kar za irracjonalne przy danym poziomie dochodów np. czy kary kilku milionów złotych są płacone przez osoby fizyczne? Czy istniejący system odwołań pozwala na ich zmniejszenie, bądź naprawienie szkód w inny sposób (zasadzenie nowych drzew).

Opisane zdarzenie można rozpatrywać na gruncie prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, a nawet karnego.Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880/ - usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Wójt, burmistrz albo prezydent wymierza karę za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, za zniszczenie terenów zieleni oraz za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni. Administracyjna kara pieniężna równa się trzykrotnej opłacie za usunięcie drzew.
Zgodnie z art. 85 ustawy o ochronie przyrody, opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.
Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

 1. 270 zł - przy obwodzie do 25 cm;
 2. 410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;
 3. 640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;
 4. 1 000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;
 5. 1 500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;
 6. 2 100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;
 7. 2 700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;
 8. 3 500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Odpowiedzialność cywilna wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Jednakże zgodnie z art. 150 kc (kodeksu cywilnego), właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
Tym samym, zasadniczo miał Pan prawo do usunięcia gałęzi zwieszających nad Pana grunt, ale nie zastosował Pan wezwania do ich usunięcia. Tym samym, wyrządzona szkoda może być dochodzona przez Pana sąsiada, na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 415 Kc. - kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Sąsiad musiałby jednak wykazać szkodę, jaką poniósł w związku z wycinką gałęzi. Na tej podstawie musiałby wytoczyć powództwo przed sądem. Pan mógłby się bronić wówczas powołując się na cytowana treść art. 150 Kc (wskazując, że wzywał Pan ustnie - nie ma wymogu zachowania formy pisemnej wezwania).

Niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych, uszkodzenia drzewa stanowi wykroczenie lub może stanowić w pewnych okolicznościach przestępstwo.
Zgodnie z art. 150 § 1 kw (kodeksu wykroczeń) - kto uszkadza nie należący do niego ogród warzywny, owocowy lub kwiatowy, drzewo owocowe lub krzew owocowy, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych.
Przestępstwo zniszczenie flory i fauny przewiduje art. 181 § 1 kk (kodeksu karnego), zgodnie z którym, kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku roślin chronionych może w grę wchodzić zaostrzenie odpowiedzialności karnej, dotyczy to zwłaszcza pomników przyrody lub roślin znajdujących się pod ochroną lub rosnących na terenach chronionych (parki narodowe, rezerwaty).

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl


Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-07-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, nieruchomość, prawo własności
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.