Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przekształcenie najmu w lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego i w prawo własności

Jestem najemcą lokalu mieszkalne Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chciałbym dowiedzieć się co mogę zrobić aby stać się mieszkańcem z pełnymi prawami spółdzielczymi (czyli chyba jak przekształcić w mieszkanie lokatorskie) a potem jak dokonać zamiany na mieszkanie własnościowe. Wiem że wchodzą jakieś nowe przepisy na ten temat ale nie bardzo wiem tak naprawdę o co w nich chodzi.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących warunków:

 1. małżonek jest członkiem Spółdzielni,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
 3. przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
 4. jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni wspólnie z nim zamieszkującą, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa, lub nie dokonania czynności określonych statutem (§ 67 i § 68 statutu),
 5. nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,
 6. ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
 7. oczekuje ustanowienia na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
  • spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • prawa odrębnej własności lokalu.
 8. przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jeżeli spełnia Pan choć jeden z tych warunków, zarząd spółdzielni nie może odmówić przyjęcia w poczet członków. Nie może Pan jednak w żaden sposób przymusić władz spółdzielni, żeby Pan został przyjęty w poczet członków o ile nie zachodzą przesłanki określone w § 7 Statutu. Pozostaje zatem Panu tylko złożenie wniosku do Spółdzielni (do zarządu) o przyjęcie w poczet członków i zamianę umowy najmu na umowę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Stosownie do przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umową o przekształcenie prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Umowę taką zawiera się po dokonaniu przez niego:

 • spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
 • spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku;
 • spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;
 • spłaty zadłużenia z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale oraz z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni;
 • wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a waloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części.

Obecnie trwają prace w sejmie nad nowelizacją prawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Do czasu ich zakończenia i ogłoszenia ustawy trudno spekulować jaki ustawa przyjmie kształt. W latach 70. i 80. spółdzielnie budowały mieszkania z kredytu, który członkowie spółdzielni spłacali w czynszu. Połowa tego kredytu została umorzona przez państwo względem spółdzielni, a nie jej lokatorów. Ustawa zatem zakłada, że lokatorzy, którzy będą chcieli przejąć mieszkanie na pełną własność - zgodnie z nowelizacją - będą musieli spłacić część umorzonego kredytu po cenie nominalnej, czyli takiej, po której spółdzielnia spłacała kredyt.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-05-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: mieszkanie, spółdzielnia, spółdzielcze prawo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.