Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Częściowa spłata zadłużenia przed wydaniem nakazu zapłaty

Otrzymałem z sądu rejonowego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego przez spółdzielnię mieszkaniową. Wraz z nakazem otrzymałem również pozew z określoną wartością przedmiotu sporu. W między czasie spłaciłem część zadłużenia (z chwilą składania pozwu już część kwoty zostało spłacone, jak również po tej dacie następna kwota). W sumie spłaciłem około 70% kwoty zawartej w pozwie. Pozostało około 1.500 zł. Czy w tej sytuacji brak reakcji z mojej strony na pozew i nakaz zapłaty stwarza spółdzielni możliwość egzekucji całej kwoty zawartej w pozwie? I czy spółdzielnia może przekazać sprawę do komornika tak jakby zapadł prawomocny wyrok? Czy w momencie spłaty części zadłużenia pozew staje się w całości bezzasadny? Kto w takiej sytuacji ponosi koszty postępowania sądowego?

Wierzyciel (w tym wypadku spółdzielnia), w chwili wnoszenia powództwa do sądu określa dług w wysokości, w jakiej on istnieje w chwili składania powództwa. W sytuacji, gdy dłużnik dokonał spłaty części długu objętego pozwem, wierzyciel powinien ograniczyć powództwo do kwoty odpowiadającej faktycznej wielkości objętej pozwem. Zmiana powództwa a także jego cofnięcie, może się odbyć jedynie do wyznaczenia przez sąd rozprawy. Koszty procesu zobowiązana jest ponieść strona przegrywająca spór.Nie wniesienie przez Pana zarzutów od nakazu zapłaty w zakresie ograniczenia roszczenia powództwa, ma ten skutek, że koszty sądowe,, jakie jest Pan zobowiązany zapłacić liczone są od kwoty roszczenia, określonego w pozwie a nie od faktycznej kwoty długu. Wnosząc zarzuty musi Pan jednak uzupełnić wpis sądowy (pozostałe ¾ wpisu sądowego), co zwiększy koszty sądowe, gdyż w postępowaniu nakazowym uiszcza się tylko ¼ wpisu sądowego. W przypadku przyjęcia zarzutów sprawa przekazywana jest do postępowania zwykłego, stąd wpis musi być opłacony w całości (5% wartości przedmiotu sporu).

Wierzyciel nie może dochodzić od dłużnika większej kwoty niż kwota zadłużenia z należnymi kosztami i odsetkami. Jeżeli dłużnik dokonał wpłat, które zmniejszają wartość jego zadłużenia, wierzyciel wnosząc sprawę do komornika powinien ograniczyć we wniosku egzekucyjnym swoje roszczenie do wysokości zadłużenia. Dłużnikowi w postępowaniu egzekucyjnym służy powództwo przeciwegzekucyjne, które może wytoczyć, jeżeli:

 1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo, gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
 2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
 3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Najlepiej w Pana sytuacji wystąpić do wierzyciela z wnioskiem o wyrażenie zgody na spłatę pozostałej części długu w sposób polubowny, bez kierowania sprawy do komornika, gdyż spowoduje to powstanie kolejnych kosztów egzekucji sądowej lub spłata całości długu przed możliwością wszczęcia egzekucji. Po spłacie całości zadłużenia wierzyciel nie może wszcząć egzekucji z tego tytułu, gdyż zobowiązanie wygasło - gdyby tak się stało, może Pan wnieść powództwo przeciwegzekucyjne.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-05-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: nakaz zapłaty, powództwo przeciwegzekucyjne, tytuł wykonawczy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.