Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zakończona aukcja na Allegro

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: aukcja

Witam wygrałem aukcje na Allegro. Sprzedający zakończył aukcje przed czasem i pozostawił moją osobę jako osobę, która zwyciężyła w tejże aukcji. Chciałem sfinalizować transakcje tak jak jest po każdej aukcji, lecz niestety usłyszałem, przez telefon, że nie sprzeda mi tego auta, ponieważ cena jest z byt niska, a przecież umowa kupna sprzedaży na allegro jest wiążąca prawnie proszę o pomoc i szybką odpowiedź, nie wiem, co mam robić a chciałbym nabyć ten przedmiot z koro go zakupiłem.

Zgodnie z regulaminem Allegro, który jest wiążący dla stron, które biorą udział w aukcjach za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro, zgłoszenie oferty kupna przez konto Użytkownika i każde kolejne postąpienie w aukcji jest prawnie wiążące i nie może być wycofane przez Kupującego. Wyjątkiem jest aukcja, na której Sprzedający oferuje sprzedaż lub wynajem nieruchomości, oferty kupna zgłaszane w tych aukcjach nie są wiążące prawnie - pkt. 8. 1 regulaminu Allegro. Postanowienia te są zgodne z przepisami kodeksu cywilnego, które mówią o sprzedaży za pomocą aukcji. Zgodnie z art. Art. 70(1) § 1 kc (kodeksu cywilnego), umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu.


Oferty złożone w czasie aukcji są ważne aż do momentu zamknięcia aukcji lub wycofania ich przez Sprzedającego (dopuszczalne powody: prośba Licytującego; brak kontaktu z Licytującym, np. z powodu niepoprawnych danych; duża liczba komentarzy negatywnych Licytującego lub inna uzasadniona przyczyna, dla której nie budzi on zaufania Sprzedającego; kradzież lub zniszczenie przedmiotu) - pkt. 8.5 Regulaminu. Ponadto zgodnie z art. 70(1) § 3 kc, ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Przedmiotowa aukcja nie zawierała takiego zastrzeżenia, stąd nie mogła zostać odwołana przed jej zakończeniem, a wcześniejsze zakończenie ma ten skutek, że najwyższa oferta wiąże strony aukcji. W myśl art. 70 (2) § 1 kc, oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba, że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.
Zastrzeżenia takiego nie złożono, stąd obowiązująca jest najwyższa oferta.
Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia aukcji. Wyjątkiem jest aukcja wieloprzedmiotowa Kup Teraz, w której umowa zostaje zawarta bezpośrednio po skorzystaniu z opcji Kup Teraz (nawet jeśli aukcja nadal trwa) - pkt. 9.1 Regulaminu. Zapis tej jest zgodny z art. 70 (2) § 2 kc, który mówi, że zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Przybiciem jest moment zakończenia aukcji, zatem w tym przypadku zakończenie aukcji spowodowało przybicie najwyższej oferty.
Zgłaszając towary lub usługi do aukcji Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów lub usług każdemu, kto nabędzie je w ramach danej aukcji - pkt. 17.1 regulaminu. Tym samym Sprzedający nie może się powoływać, że aukcja była tzw. aukcją grzecznościową. Co prawda wskazał on w opisie aukcji, że prosi o nie licytowanie, jednakże naszym zdaniem zapis taki nie może być skuteczny, gdyż przepisy o przeprowadzeniu akcji są przepisami powszechnie obowiązującymi i nie mogą przewidywać w tym zakresie sytuacji, że Sprzedający wystawia do sprzedaży towar za pomocą aukcji a jednocześnie prosi o nie licytowanie.

W powyższej sprawie jako osoba, która w wyniku aukcji zakupiła przedmiot (najwyższa oferta), powinien Pan skontaktować się ze Sprzedającym z prośbą o wskazanie gdzie i jak może Pan przekazać pieniądze i odebrać przedmiot sprzedaży. Jednocześnie w piśmie takim (najlepiej zrobić to w formie pisemnej, za zwrotnym poświadczeniem odbioru) wzywa go Pan do wyznaczenia miejsca i terminu zakończenia umowy (wydania przedmiotu i zapłaty ceny), zakreślając mu termin po upływie, którego będzie Pan uprawniony do wniesienia sprawy na drogę postępowania sądowego. Podstawą do żądania wykonania umowy jest treść art. 491 § 1 kc, który mówi, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu w wezwaniu, może Pan wnieść powództwo do sądu. W podobnych sprawach aukcji na Allegro był już wyrok sądu. Zgodnie z sentencją wyroku, wygrana licytacja w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro to umowa kupna-sprzedaży, ze wszystkimi konsekwencjami (orzeczenie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ). Sprawa dotyczyła sprzedaży w lipcu zeszłego roku samochodu terenowego. Robert P. z Warszawy wystawił na aukcję w Allegro dobrze wyposażonego jeepa. Licytację wygrał Adam S., który zaoferował za auto najwięcej - 23 100 zł. Transakcja nie została jednak sfinalizowana, bo początkowo oferujący mówił, że zapomniał w swej aukcji dodać ceny minimalnej (na poziomie 30-40 tys zł), a poza tym zepsuł mu się modem i nie mógł tego skorygować przed końcem aukcji. Pomimo wyjaśnień Sprzedawcy, sąd stwierdził jednak, że aukcja była skuteczna i umowa została zawarta (pomimo, że Sprzedawca nie ma takiego samochodu) i ma on Kupującemu wydać takie auto. Sąd przypomniał, że Kodeks cywilny pozwala na składanie tzw. oświadczeń woli w formie elektronicznej, a także uczestnictwa w aukcjach w taki sposób. Aukcja kończy się przybiciem, czyli jasnym komunikatem o jej zakończeniu. W wersji klasycznej przybicia dokonuje np. sąd, a w Allegro to ten serwis internetowy wysyła komunikat o zakończeniu licytacji udostępniając stronom ich dane. O ile do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości jest potrzebny akt notarialny, to w Polsce samochód można kupić nawet na podstawie umowy ustnej - mówił sędzia.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-05-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: aukcja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.