Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zniesienie współwłasności nieruchomości - ile to kosztuje

Jakie kroki musze podjąć ażeby znieść współwłasność na nieruchomości i założyć księgę wieczystą, w jakim urzędzie to załatwić? Jakie mogą być koszty dokonania tych czynności? Stan faktyczny jest taki, że na nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, jest postanowienie sądu na nabycie spadku na tą nieruchomość. W spadku uczestniczy 11 osób, jest dokonany podział geodezyjny zgodnie z postanowieniem sądu i zgodą wszystkich uczestników. Wielkość nieruchomości to ok. 18 ha ziemi klasy III, IV i V.

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić na mocy umowy zawartej przez wszystkich współwłaścicieli bądź na drodze postępowania sądowego. W przypadku umownego zniesienia współwłasności konieczna jest forma aktu notarialnego. Zatem z posiadanymi dokumentami należy się udać do notariusza, który przygotuje stosowny akt notarialny. Kwota taksy notarialnej podlega uzgodnieniu z notariuszem, jednakże notariusz nie może zażądać taksy notarialnej wyższej niż wynika to z zarządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Przy podziale nieruchomości wartość taksy ustala się w oparciu o wartość nieruchomości. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 1. do 3000 zł - 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł - 5710 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

W przypadku sądowego zniesienia współwłasności, koszty sądowe od takiego wniosku zależą od tego, czy wszyscy współwłaścicieli są zgodni i złożyli zgodny projekt zniesienia współwłasności. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych, w pozostałych przypadkach opłata stała jest pobierana w kwocie 1000 złotych od wniosku o zniesienie współwłasności. Wniosek taki należałoby złożyć do sądu, w obrębie którego znajduje się nieruchomość.

Wniosek o założenie księgi wieczystej należy złożyć w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w obrębie którego znajduje się przedmiotowa nieruchomość. Sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 60 zł od wniosku o założenie księgi wieczystej oraz 200 zł od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności. Ponadto mogą dochodzić opłaty kancelaryjne w wysokości 6 zł, za każdą rozpoczętą stronicę wydawanego dokumentu.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-05-10
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: współwłasność, zniesienie współwłasności
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.