Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zła cena na Allegro

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: błąd, wady oświadczenia woli

Niedawno wystawiałem przedmiot na allegro programem Quik leader. Wpisałem cenę za jaką chciałem sprzedać przedmiot tj. 10000 zł a przedmiot został wystawiony za 10 zł, nie wiem z jakiej przyczyny tak się stało być może błędne wpisanie znaków interpunkcyjnych. Kupujący che otrzymać przedmiot za 10 zł i straszy sądem. W ciągu dwudziestu sekund od wystawienia aukcja się zakończyła, nie zdążyłem nawet sprawdzić poprawności wpisanych na aukcji danych wystawionego przedmiotu. Natychmiast po złożeniu oferty przez kupującego zadzwoniłem, aby poinformować go o pomyłce, oraz napisałem maila do allegro o zaistniałej sytuacji. Osoba, która kupiła przedmiot również dokonała identycznego zakupu od innego sprzedającego dzień wcześniej (również w kilkanaście sekund dokonała zakupu). Czy jest sposób, aby odstąpić od umowy (w jakim czasie należy tego dokonać) rozwiązać ten problem? Moim zdaniem kupujący użył podstępu i dokonał zakupu w dwóch identycznych sytuacjach w taki sam sposób.

Jedynym rozwiązaniem jest powołanie się na wadę oświadczenia woli, a dokładniej na błąd. W przypadku błędu, złożone oświadczenie woli pod jego wpływem, nie powoduje nieważności czynności prawnej, ale można uchylić się od skutków prawnych takiego oświadczenia. Zgodnie z art. 84. § 1 Kc (kodeksu cywilnego) - w razie błędu, co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Zgodnie z §2 wyżej cytowanego przepisu, można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).Przepis wskazuje, że można powołać się tylko w przypadku błędu, co do treści czynności prawnej. Treścią czynności prawnej jest takie zachowanie stron, które jest zgodne z prawem i zmierza do wywołania określonych skutków prawnych, poprzez składanie przez strony oświadczeń woli, które składają się na treść czynności prawnych. Umowa kupna sprzedaży zawierana na aukcji internetowej jest czynnością prawną, a oferowana cena jest istotnym elementem tej czynności, stąd w przypadku błędnie ustalonej ceny, można powołać się na błąd co do treści czynności prawnej.
W powyższym przypadku należy domniemywać, że kupujący z łatwością mógł błąd zauważyć lub nawet wiedział on o błędzie, stąd powołanie się na wadę oświadczenia woli naszym zdaniem jest jak najbardziej uzasadnione.

Zgodnie z art. 88 § 1 kc oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje poprzez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Czyli musi Pan złożyć oświadczenie w formie pisemnej i przesłać (przekazać) je drugiej stronie w formie pisemnej. Może Pan to zrobić osobiście, za pomocą listu (w takim przypadku najlepiej dla celów dowodowych, aby list ten został przesłany za zwrotnym poświadczeniem odbioru), lub w każdej innej formie, pod warunkiem, że będzie Pan miał pewność, że druga strona oświadczenie to otrzymała a w razie sporu sądowego, będzie Pan mógł to udowodnić.

Uprawnienie do uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wygasa z upływem roku od jego wykrycia.
Po tym terminie, nie może się Pan uchylić od skutków własnego oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-04-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: błąd, wady oświadczenia woli
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.