Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Co zrobić gdy wynajmujący nie płaci czynszu

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: czynsz, najem lokalu

W grudniu ubiegłego roku użyczyłem mieszkanie (kawalerka). Została spisana umowa użyczenia, w której znalazł się zapis obciążający użytkownika kosztami eksploatacyjnymi (czynsz, światło, gaz, woda) oraz zobowiązanie do utrzymania mieszkania w dobrym stanie technicznym. W marcu b.r. otrzymałem niepokojące informacje o braku wpłat za czynsz. W mieszkaniu nie zastałem nikogo pomimo wielokrotnych wizyt w różnych porach. Próby telefonicznego kontaktu z użytkownikiem nie udają się, od tygodnia telefon komórkowy jest wyłączony. Udałem się w miejsce stałego zameldowania tej osoby, gdzie uzyskałem informację od osoby tam mieszającej, że Pan ten nigdy w tym lokalu nie mieszkał, został zameldowany przez siostrę osoby tam mieszkającej i nie ma żadnego z nim kontaktu. W tej sytuacji chciałbym odstąpić od umowy użyczenia. Nie mam drugiego kompletu kluczy od mieszkania. Co powinienem w tej sytuacji uczynić? Czy mogę dochodzić i jak ew. roszczeń (niezapłacone rachunki, ew. zniszczenie lokalu)?

Co do roszczeń, to oczywiście może Pan żądać zapłaty czynszu, który zgodnie z umową powinien zostać uiszczony wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi za zwłokę w zapłacie (o ile w umowie nie zastrzeżono odsetek umownych). Może pan oczywiście żądać także odszkodowania za ewentualne zniszczenie ruchomości pozostawionych w mieszkaniu. Należy zaznaczyć, że w opisanym przypadku będziemy mieć do czynienia raczej z umową najmu, niż umową użyczenia. Umowa użyczenia ze swojego charakteru jest nie odpłatna, tym samym w przypadku pobierania miesięcznego czynszu, umowa taka będzie umową najmu, bez znaczenia w tym przypadku będzie oznaczenie tej umowy jako umowy użyczenia.


Zanim jednak zacznie Pan dochodzić swoich należności na drodze sądowej powinien Pan wezwać dłużnika pisemnie do uregulowania zaległego czynszu lub zaprzestania używania lokalu niezgodnie z umową, a następnie wypowiedzieć umowę użyczenia. Wypowiedzenie powinien Pan wysłać listem poleconym na ostatni adres miejsca zamieszkania dłużnika.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, wypowiedzenie umowy najmu jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego jego używania, musi nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności, na miesiąc na przód i jest możliwe tylko w następujących przypadkach:

 • pomimo pisemnego upomnienia lokator nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową
 • pomimo pisemnego upomnienia lokator nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem
 • pomimo pisemnego upomnienia lokator nadal zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód
 • pomimo pisemnego upomnienia lokator nadal wykracza w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu
 • lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat, co najmniej za 3 pełne okresy płatności mimo wyznaczonego terminu dodatkowego
 • lokator wynajął, podnajął lub oddał w bezpłatne użytkowanie lokal lub jego część bez zgody właściciela
 • lokator używa lokal, który wymaga opróżnienia w celu rozbiórki lub remontu.

Jeżeli umowa najmu (użyczenia) została zawarta na czas określony wypowiedzenie może nastąpić z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia (lub innym przewidzianym w umowie). W przypadku gdy umowa zawarta została na czas nieoznaczony wówczas okres wypowiedzenia może wynosić od 3 do 6 miesięcy, w zależności np. od wysokości czynszu do wartości odtworzeniowej mieszkania.

Zasadniczo w przypadku, gdy umowa nadal wiąże strony nie może Pan wejść do mieszkania bez zgody wynajmującego, poza przypadkami, gdy wejście takie jest niezbędne z uwagi np. na bezpieczeństwo p.poż itp. W każdym takim przypadku powinien Pan jednak sobie dobrać świadka, który będzie obecny przy takim wejściu, a najlepiej gdyby takie wejście było z udziałem funkcjonariuszy policji, straży pożarnej.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-03-30
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: czynsz, najem lokalu
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.