Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przedawnienie odpowiedzialności z art. 299 ksh

Byłem członkiem zarządu spółki z o.o. której wierzyciel ogłosił upadłość w listopadzie 2000 roku. Proces upadłości zakończył się 17 stycznia 2005 roku i spółka została wykreślona z KRS w marcu 2005 roku. Kiedy kończy się okres mojej odpowiedzialności z tytułu art. 299 ksh?

Zgodnie z art. 299 § 1 ksh (kodeksu spółek handlowych) jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie. Członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że nie zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcie postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody (art. 299 § 2 ksh).Nie wnikając w to, czy wniosek o upadłość został złożony w terminie (o czym Pan nie pisze), do przedawnienia odpowiedzialności członków zarządu spółki z o. o. zastosowanie znajdują ogólne przepisy kodeksu cywilnego. W myśl art. 118 kc (kodeksu cywilnego) jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata.
Trzy letni okres przedawniania zgodnie z art. 125 § 1 kc, w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, przedawniają się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczenia tego rodzaju był krótszy.

W przypadku zatem roszczenia wierzyciela przeciwko członkom zarządu, na podstawie art. 299 § 1 ksh, przedawniają się z upływem lat 10, liczonym od umorzenia postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny, z uwagi na jego bezskuteczność. Oczywiście okresy przedawniania mogą być przerywane przez odpowiednie czynności prawne, co skutkuje że po ich przerwaniu biegną one na nowo.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl 

ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-03-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: odpowiedzialność cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, subsydiarna odpowiedzialność, przedawnienie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.