Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Udział własny w ubezpieczeniu auto casco

Ogólne warunki ubezpieczeń autocasco w PZU określają, ze PZU ma prawo zastosować 50% udziału własnego dla 3 kradzieży w ciągu 12 miesięcy. Zawarłem taka umowę Autocasco. Wydarzyły się 3 kradzieże w ciągu 12 miesięcy i PZU naliczyło 50% udziału własnego. 3 powyższe kradzieże wydarzyły się w okresie obowiązywania dwóch kolejnych polis AC (w tym czasie wykupiłem 2 polisy i opłaciłem 2 składki). Pierwsza kradzież - pierwsza polisa. Druga i trzecia kradzież - druga polisa. W jaki sposób zmusić PZU do zmniejszenia udziału własnego np. do 10% - 20%?

Podstawą wzajemnych rozliczeń pomiędzy ubezpieczycielem a klientem jest zawarta umowa ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które stanowią integralną część umowy. Jest to zgodne z art. 384 § 1 kc (kodeksu cywilnego), który mówi, że ustalony przez jedną stronę wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, wiążą drugą stronę, jeżeli zostały jej doręczone przy zawarciu umowy.Wraz z zawarciem umowy, ubezpieczający wyraża zgodę na warunki określone w OWU. Zgodnie z § 12 pkt. 5 ust. 3 UWU, PZU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie AC kradzież od zastosowania w umowie udziału własnego w szkodach polegających na kradzieży pojazdu (bez względu na okoliczności kradzieży) w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, zależnej od liczby kradzieży pojazdu w okresie 3 lat poprzedzających okres ubezpieczenia. OWU rozróżniają warunki te od tego, czy umowa zawarta jest z klientem indywidualnym czy też z małym lub średnim przedsiębiorcą, który posiada do pięciu lub więcej pojazdów. W przypadku klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy, gdy są oni posiadaczami, wykorzystywanych do działalności gospodarczej i ubezpieczonych w zakresie AC pięciu lub mniej niż pięciu pojazdów:

 1. po pierwszej kradzieży pojazdu - udział własny w wysokości 10% odszkodowania,
 2. po dwóch kradzieżach pojazdu - udział własny w wysokości 20% odszkodowania,
 3. po trzech kradzieżach pojazdu i więcej warunki ubezpieczenia ustalane są indywidualnie po dokonaniu oceny ryzyka.

W przypadku małego i średniego przedsiębiorcy gdy liczba pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej i ubezpieczonych w zakresie AC jest większa niż pięć, warunki te są łagodniejsze, gdyż dopiero po czterech kradzieżach pojazdu i więcej warunki ubezpieczenia ustalane są indywidualnie po dokonaniu oceny ryzyka.
Zatem jeżeli ubezpieczyciel ustalił, po dwóch kradzieżach (w pierwszym przypadku) zawarcie umowy ubezpieczenia AC, indywidualne warunki, w których ustalony jest udział własny w wysokości 50%, a Pan te warunki przyjął i umowę taką zawarł, to jest nie może Pan zakwestionować tak zastosowanego udziału własnego.

Istnieje możliwość powołania się na treść art. 385 (1) § 1 kc, jeżeli stroną umowy jest konsument (osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej), a postanowienia umowy nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie i jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Za nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu.
Powołując się na ten zapis musi Pan udowodnić, że nie miał Pan wpływu na postanowienia umowne, zaproponowane przez ubezpieczyciela.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-03-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: ubezpieczenie, umowa ubezpieczenia
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.