Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Kto może być świadkiem na sprawie o rozwód

Z żoną jestesmy po pierwszej rozprawie rozwodowej, bez orzekania o winie. Jednak sędzia chce opinii ze szkoły (poniewaz mamy 12 letnią córke), od psychologa i dwóch świadków. Nie rozumiem tylko, po co świadkowie mają byc pytani i czy mam na pismie przedstawić ich zeznania - jak to zrobić? Po drugie mam pytanie czy siostra mojej żony mająca ukończone 18 lat ale nie ma jeszcze dowodu osobistego (przed rozprawą nie zdąży go odebrać) może byc świadkiem?

Postępowanie w sprawie o rozwód toczy się w oparciu o przepisy kpc (kodeksu postępowania cywilnego). Zgodnie z art. 261 § 1 kpc nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi (art. 261 § 2 kpc).
Art. 259 kpc mówi o tym, kto nie może być świadkiem i tak świadkami nie mogą być:

 1. osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;
 2. wojskowi i urzędnicy nie zwolnieni od zachowania tajemnicy służbowej, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem;
 3. przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową;
 4. współuczestnicy jednolici.

Reasumując, świadkowie są przesłuchwani na potwierdzenie okoliczności jakie zostały wskazane w sprawie (pozwie, odpowiedzi na pozew, innych pismach procesowych). Pan powinien jedynie wskazać kto tym świadkiem może być, kto może potwierdzić przedmiotowe okoliczności (z imienia i nazwiska oraz podać adres zamieszkania w celu doręczenia wezwania). Nie ma potrzeby spisywać zeznań świadków, zostaną oni przez sąd przesłuchani.
Jaku już wyżej wskazaliśmy świadkami mogą być wszystkie osoby z wyłączeniem ww. Świadkiem może być także osoba nieletnia, ale w takim przypadku są pewne ograniczenia co do przesłuchania nieletnich. W przypadku opisanym przez Pana nie odebranie dowodu osobistego nie ma żadnego znaczenia dla przesłuchania świadka, który jest pełnoletni.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-02-07
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: świadek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.