Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Jak mogę się dowiedzieć o treści wyroku i uzasadnieniu

Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: wyrok

W dniu 26 stycznia sąd rejonowy wydział cywilny ma ogłosić wyrok w sprawie o uznanie winy i ewentualną zapłatę. Nie mogę być na odczytaniu tego wyroku. Jak mogę dowiedzieć się o wyroku i uzasadnieniu? Ile czasu mam na odwołanie się od niekorzystnego dla mnie wyroku?

W zaistniałej sytuacji właściwym będzie złożenie przez Pana pisemnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku zapadłego w Pańskiej sprawie oraz doręczenie tegoż wyroku wraz z uzasadnieniem na adres wskazany przez Pana w niniejszym wniosku. Proszę przy tym pamiętać o wskazaniu sygnatury akt sprawy ewentualnie również oznaczenia stron oraz adresu, na który zostanie doręczony tenże wyrok wraz z uzasadnieniem. Taki wniosek składa Pan do sądu, który wydał wyrok w Pana sprawie. Wniosek niniejszy nie podlega żadnej opłacie.


Proszę również pamiętać o 7- dniowym terminie na złożenie przedmiotowego wniosku, liczonym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Stosownie bowiem do treści art. 328§1 KPC uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Ponadto sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Powyższa norma prawna jednak nie będzie miała praktycznego zastosowania w Pana sytuacji, bowiem nie znając treści zapadłego wyroku trudno będzie Panu sporządzić apelację lub też wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu.

Stosownie zaś do treści art. 329 KPC uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony nie dłuższy niż 30 dni. Nadto, zgodnie z treścią art. 331 KPC wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia. Dlatego też w Pana sytuacji niezbędnym staje się złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Od niekorzystnego dla Pana wyroku przysługuje Panu środek zaskarżenia w postaci apelacji, którą wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.
Rekapitulując, jeżeli wyrok zapadł w dniu 26 stycznia 2007 r. to do dnia 2 lutego 2007 r. musi pan złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd będzie miał 14 dni licząc od dnia doręczenia Pana wniosku na sporządzenie uzasadnienia, a następnie będzie Pan mógł w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem wnieść środek zaskarżenia.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-01-29
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: wyrok
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.