Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Błędy w oznaczeniu zaliczki i zadatku w umowie

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka

Kilkanaście tygodni temu zawarłem umowę przedwstępną kupna nieruchomości. Niestety treść umowy, co z całą pewnością jest moją winą, była przygotowana bardzo niedbale. M.in. w jednym z punktów pomieszałem kwestie zadatku i zaliczki. Mimo to w treści umowy zawarty jest zapis, że kupujący wpłaca zadatek, a nie zaliczkę. Moje pytanie zmierza do tego, czy, mimo tak wadliwie sporządzonej umowy przedwstępnej, biorąc pod uwagę zapisy Kodeksu Cywilnego, a zwłaszcza art.394, mogę wyegzekwować od sprzedającego zwrot drugiej części zadatku. Dodam, że wbrew obietnicy i przyrzeczeniu pisemnemu, w treści umowy przedwstępnej, nie wydzielił on administracyjnie działki, przez co nie dochował umowy. Chciałbym również podkreślić, iż chcąc dochować warunków umowy sprzedałem nieruchomość lokalową, w której zamieszkiwałem. W związku z niedotrzymaniem umowy przez sprzedającego poniosłem konkretne straty.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, jak również z treści umowy wynika, iż zawarł Pan przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, zastrzegając przy tym zadatek.Analiza treści §5 pkt. a) powyższej umowy, pozwala sformułować wniosek, iż zapłacona przez Pana na rzecz Sprzedającego kwota 2.000 zł stanowi zadatek, o którym mowa w art.394 KC. Powyższą okoliczność przyznał wprost sam Sprzedający, potwierdzając w umowie odbiór tejże kwoty.
Zastosowanie art. 394 KC (regulującego instytucję zadatku) uzależnione jest od treści zawartej przez Strony umowy, dla ustalenia której stosujemy reguły wykładni określone w art. 65 KC, tzn. tłumaczymy zachowanie Stron stosownie do okoliczności, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów, badając raczej jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy niż jej dosłowne brzmienie.
Dlatego należy podzielić pogląd, że jeżeli Strony określą konsekwencje wręczenia rzeczy lub pieniędzy, to nie jest ważne, jaką nazwę nadały temu znaczeniu. Natomiast użycie przez Strony nazwy „zadatek” należy uwzględnić jako jedną z okoliczności dla której ocena będzie różna w zależności od tego czy podmiotom zawierającym umowę można przypisać znajomość języka prawniczego. Uznanie, iż Strony umowy nie posiadają umiejętności posługiwania się fachowym językiem prawniczym przemawia za stwierdzeniem, iż zamiarem Stron zawierających umowę było zastrzeżenie zadatku pomimo, iż w dalszej części przedwstępnej umowy sprzedaży mowa jest o zaliczce. Analiza przedmiotowej umowy prowadzi do sformułowania wniosku, iż zamiarem Stron było zastrzeżenie zadatku. Brak jednak znajomości języka prawniczego lub też oczywista omyłka pisarska stanowiły przyczynę posłużenia się w dalszych postanowieniach umowy terminem „zaliczka”.
Tym samym w świetle art. 394 KC oraz reguł wykładni określonych w art. 65 KC stwierdzić należy, iż przysługuje Panu roszczenie o zapłatę od Sprzedającego zadatku w podwójnej wysokości.

Na marginesie powyższych rozważań wskazać należy, iż nie zachowanie przez Pana przy sporządzeniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, formy aktu notarialnego, powoduje ten skutek, iż może Pan jedynie żądać od Sprzedającego naprawienia szkody, którą poniósł Pan przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej ( np. konieczność wynajmu mieszkania ), nie może Pan jednak dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-12-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.