Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odpowiedzialność współmałżonka i dzieci za długi

Dowiedziałam się przypadkiem, że mój ojciec ma długi. Widziałam pismo od windykatora, w którym informuje o przekazaniu sprawy do biura detektywistycznego w celu wszczęcia egzekucji. Wiem, że mój ojciec nie posiada środków finansowych na spłacenie zadłużenia i nie przejmuje się zbytnio zaistniałą sytuacją. Proszę o informacje, czy jest możliwe aby mi, jako córce nakazano spłacić to zadłużenie, bądź czy grożą mi jakieś inne nieprzyjemności z tym związane? Czy są jakieś środki, które może podjąć moja mama w celu uniknięcia odpowiedzialności za długi ojca. Wszyscy jesteśmy zameldowani pod jednym adresem.

Porusza Pani dwie sprawy, tj. odpowiedzialność Pani (córki) za długi ojca, oraz odpowiedzialność matki (współmałżonka) za długi. Pierwsza sprawa, to odpowiedzialność dziecka za długi rodzica. W tym przypadku nie ma wprost wierzyciel przejścia na majątek dzieci dłużnika. Jeżeli dziecko dłużnika, w żaden sposób nie poręczyło (weksel, przystąpienie do długu, poręczenie za dług itp.) za dług swojego rodzica, to jedyna okoliczność powodująca przejście tych długów to postępowanie spadkowe. W przypadku spadku po wstępnym, z mocy ustawy dziedziczą po nim w pierwszej kolejności współmałżonek oraz zstępni. Wówczas aby nie dziedziczyć długów spadkowych, konieczne jest odrzucenie spadku przed sądem lub przed notariuszem. Odrzucenie spadku ma skutek prawny w postaci uznania, że odrzucający spadek jest traktowany tak, jakby spadku nie dożył. Wówczas spadek przechodzi na dalszych zstępnych (wnuki, prawnuki...), którzy także muszą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, jeżeli nie chcą dziedziczyć długów spadkowych.


Oprócz spraw spadkowych, jest jeszcze możliwość tzw. powództwa pauliańskiego, z którym mamy do czynienia, gdy dłużnik przenosi z pokrzywdzeniem wierzyciela majątek na osobę trzecią (dzieci). Wówczas wierzyciel może żądać uznania tych czynności prawnych (przeniesienia majątku na dzieci) za bezskuteczne.
Druga sprawa to odpowiedzialność za długi współmałżonka. Możemy mówić o takiej odpowiedzialności, gdy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa (nie mają rozdzielności). Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka ale nie dotyczy to sytuacji związanych z czynnościami w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzających do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej (np. działalność gospodarcza).
Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do:

 1. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
 2. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
 3. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
 4. darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu umowa przestaje wiązać drugą stronę. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.
Nie da się wprost odpowiedzieć, czy w danym przypadku zgoda małżonka była wymagana i czy powstały dług obciąża majątek wspólny małżonków, czy tylko jedynie majątek odrębny. Dla konkretnej oceny konieczna byłaby ocena dokumentów w danej sprawie. W przypadku żądania wierzyciela skierowanego do majątku wspólnego małżonków, małżonek może podjąć kroki prawne, np. poprzez powództwo przeciwegzekucyjne, celem pozbawienia klauzuli wykonalności tytułu wykonawczego.Na koniec dodam, że do chwili uzyskania przez wierzyciela lub działającej na jego zlecenie firmy windykacyjnej, wyroku sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności (tytuł wykonawczy), mogą oni jedynie żądać spłaty zadłużenia (telefony, wezwania, pisma). Tylko droga sądowa może rozpocząć postępowanie egzekucyjne, które może skutkować zajęciem rachunków, egzekucją ruchomości i nieruchomości. Nie do końca wiem, dlaczego sprawą miałaby się zająć agencja detektywistyczna, z reguły działania takie prowadzą kancelarie prawnicze.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-12-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: długi, zobowiązania, osoba trzecia, odpowiedzialność za dług, współdłużnik, zobowiązany
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.