Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Skutki niedoręczenia wypowiedzenia umowy

W maju 2006 roku, zawarłam umowę o wynajem miieszkania z panią N. Pani ta od początku nie wywiązywała się z umowy. Byłam w tej sprawie u adwokata i mam pojęcie jak prawnie postępować. Nadmienie że kontakt z panią N jest niemożliwy: telefon zmieniony, mieszkanie zawsze ciemne, chociaz wiszą jej firanki i stoją meble na balkonie. Usiłowałam się z nią skontaktować, aby polubownie załatwić sprawę opuszczenia lokalu (nic nie chcę - niech tylko je opuści) ale to jest jak napisałam niemożliwe. Na list polecony też nie odpisała. Ponieważ zaleglości przekraczają 3 miesiące mam zamiar wysłać list (za potwierdzeniem odbioru) o zamiarze wypowiedzenia na adres tego mieszkania - jak postępować jeżeli je nie odbierze listu? Jak sprawdzić czy tam mieszka?

Ważne jest to, czy strona umowy miała realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli drugiej strony o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy uważa się za złożone z chwilą, kiedy doszło do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c. ), chociażby tego nie uczynił.Zgodnie z powyższym ustaleniem, w przypadku pisma przesłanego za pośrednictwem poczty listem poleconym, którego nie odebrał adresat, w sytuacji gdy pismo o wypowiedzeniu odebrał dorosły domownik, przyjmuje się domniemanie, że pismo zostało doręczone adresatowi (por. wyrok Sądu Najwyższego z 28 lutego 2002 r. III CKN 1316/00, niepublikowany). Przez dorosłego domownika należy rozumieć osoby, które w swoim wieku osiągnęły odpowiedni rozwój fizyczny i psychiczny, a nade wszystko swoim zachowaniem na zewnątrz prezentują dojrzałość właściwą osobie pełnoletniej.

Jeżeli oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostało przesłane pocztą, a przesyłka wobec niemożności doręczenia została pozostawiona w urzędzie pocztowym z powiadomieniem o tym adresata – to doręczenie oświadczenia woli, a tym samym rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z chwilą doręczenia awiza (przez umieszczenie w drzwiach mieszkania adresata lub w skrzynce listowej). Doręczenie w taki sposób oparte jest na domniemaniu, że pismo zawierające oświadczenie woli strony umowy o jej rozwiązaniu dotarło do rąk adresata i że w ten sposób doręczenie zostało dokonane prawidłowo, a adresat w sposób niebudzący wątpliwości został zawiadomiony o nadejściu przeznaczonego dla niego pisma zawierającego oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy oraz miejsca, w którym może je odebrać.

Czyli z prawnego punktu widzenia przesłane przez Panią wypowiedzenie jest skuteczne. Niestety jeżeli pomimo wypowiedzenia osoba ta nie opuści mieszkania nie pozostanie nic innego jak skierowanie sprawy na drogę sądową, z tzw. powództwem windykacyjnym (o wydanie rzeczy).

Odpowiedź na drugie pytanie jest również dość trudna. Moim zdaniem może Pani domniemywać, że po wypowiedzeniu umowy (upłynięciu okresu wypowiedzenia) mieszkanie będzie opuszczone. W związku z czym, może Pani mając klucze (lub bez nich bo np. nie zostały Pani wydane) wejść do mieszkania stanowiącego własność Pani córki. Najlepiej zrobić to w obecności świadka. Jeżeli otwarcie miałoby nastąpić wraz ze zniszczeniem zamków, to dobrze by było aby był obecny przy takim otwarciu mieszkania np. dzielnicowy a jeżeli nie to aby Pani poinformowała pisemnie policję, że w związku z wypowiedzeniem umowy i brakiem oddania kluczy od mieszkania, w dniu takim dokona Pani przymusowego otwarcia mieszkania.

Po wejściu do tego mieszkania powstanie pytanie co zrobić w przypadku, gdy osoba ta będzie miała swoje rzeczy… proponuję tą kwestię omówić z Pani adwokatem…

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-11-28
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.