Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Prawo do zachowku w przypadku darowizny

Dziadkowie ok. 20 lat temu przepisali cały majątek (dom i grunty rolne ok. 15 ha) na jedno ze swoich dzieci, pomijając dwoje swoich pozostałych dzieci. Czy prawo zachowku działa w takiej sytuacji i gdzie ewentualnie powinni się zgłosić dzieci, które zostały pominięte w przepisie i nic o tym nie wiedziały aż do śmierci dziadka (zmarł ok. 2 lata temu). Prawdopodobnie przepis został zrobiony jako darowizna.

Instytucja zachowku jest roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniężnej nazwanej zachowkiem. Obowiązek taki powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Osoby uprawnione nie mogą natomiast domagać się określonej części majątku spadkowego. Uprawnieni do zachowku na podstawie art. 991 § 1 Kc są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Uprawnienie do zachowku przysługuje na podstawie art. 991 § 2 Kc, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku, w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu.

Roszczenie przysługuje przeciwko spadkobiercom powołanym do dziedziczenia, jeżeli jednak sami są uprawnieni do otrzymania zachowku, ich odpowiedzialność ogranicza się do wysokości nadwyżki przekraczającej ich własny zachowek (art. 999 Kc). Podobna sytuacja jest w przypadku obdarowanych, którzy także zobowiązani są do zapłaty zachowku, przy czym gdy sam obdarowany jest uprawniony do zachowku, odpowiada za zachowek niezależnie od tego jak dawno otrzymał darowiznę. Gdy nie jest uprawniony, ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowku, gdy darowizna została dokonana przed mniej niż 10 laty oraz istnieje wzbogacenie będące skutkiem darowizny (art. 994 § 1 Kc).

Obdarowany, niezależnie czy jest czy też nieuprawniony do zachowku może zwolnić się z ciążącego na nim obowiązku, wydając uprawnionemu przedmiot darowizny. Reasumując, w opisanej sytuacji dwojgu dzieci, które nie zostały obdarowane przysługuje roszczenie w stosunku do trzeciego obdarowanego, o uzupełnienie kwoty zachowku. Gdyż termin darowizny w tym przypadku nie ogranicza odpowiedzialności w tym zakresie. Jeżeli chodzi o przedawnienie roszczenia o zachowek, z uwagi na fakt, iż jest to roszczenie majątkowe, podlega ono przedawnieniu (art. 117 § 1 Kc).

Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkobiercy darowizny przedawnia się z upływem 3 lat od otwarcia spadku (art. 1007 § 2 Kc). Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kc). Zatem jak wynika z cytowanych przepisów, w opisanym stanie faktycznym prawdopodobnie roszczenie o zachowek nie uległo przedawnieniu. Nie mniej jednak dla oceny stanu prawnego i podjęcia dalszych działań prawnych konieczna jest ocena stanu faktycznego, w oparciu o odpowiednie dokumenty. Proponuję zlecić prowadzenie tej sprawy kancelarii adwokackiej, która na podstawie przedstawionych dokumentów podejmie odpowiednie działania w celu dochodzenia przedstawionych roszczeń.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-05-19
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: spadek, zachowek, cywilne postępowanie, darowizna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.