Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

O odrębności powstałych z podziału budynków mówić można wówczas, jeżeli tworzą one zamkniętą w sobie funkcjonalną całość

Czy sąd dokonując podziału nieruchomości pomiędzy współwłaścicieli może nie uwzględnić faktu braku samodzielności lokalu w budynku - nieruchomość nie posiada normatywnej klatki schodowej umożliwiające bezkolizyjne korzystanie z nieruchomości?

W postępowaniu sądowym o zniesienie współwłasności podział fizyczny jest podstawowym sposobem zniesienia współwłasności, preferowanym przez ustawodawcę. Oznacza to, że w sytuacji, gdy zniesienie współwłasności następuje z mocy orzeczenia sądu, powinien on brać pod uwagę przede wszystkim ten sposób wyjścia ze wspólności, chyba że nie są nim zainteresowani sami współwłaściciele. Odmowa ustanowienia przez sąd odrębnej własności lokali może mieć miejsce jedynie wyjątkowo i tylko wówczas, gdy za odmową tą przemawia nie sama konfliktowa sytuacja między współwłaścicielami, lecz całokształt okoliczności sprawy. Sąd powinien przy tym rozważyć, w jaki sposób taka odmowa wpłynie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dotychczasowych współwłaścicieli. Nie bez znaczenia pozostaje też okoliczność, że przepisy ustawy o własności lokali stwarzają liczne możliwości rozwiązywania sytuacji konfliktowych.


Przy zniesieniu współwłasności zabudowanej domem mieszkalnym, budynek mieszkalny wraz z działką - może być podzielony pionowo, jeżeli linia podziału przebiega przez ścianę dzielącą budynek na regularne i samodzielne części. Linia podziału budynku nie może odbiegać od linii podziału działki. Zgodnie bowiem z zasadą superficies solo cedit budynki trwale z gruntem związane oraz ich części są częściami składowymi gruntu. Powyższa zasada została potwierdzona w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 09.01.1985 roku, sygn. akt III CRN 328/84.
 
O odrębności powstałych z podziału budynków mówić można wówczas, jeżeli tworzą one zamkniętą w sobie funkcjonalną całość lub gdy uzasadnione interesy właścicieli w tym zakresie gwarantuje ustanowienie odpowiednich służebności. Takie stanowisko wynika z Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12.10.2000 sygn. akt IV CKN 1525/00.

Reasumując, o tym czy w określonym stanie faktycznym jest możliwy podział nieruchomości orzeka sąd na podstawie dokonanych ustaleń oraz zebranego materiału dowodowego. W wyniku podziału nieruchomości (w pionie, nie można dokonać podziału w poziomie), każda z części podzielonych nieruchomości winna stanowić funkcjonalną całość, co nie oznacza, że nieruchomość musi mieć „normatywną klatkę schodową”, która dzieli fizycznie nieruchomość na dwie części. W wyniku przebudowy musi jednakże istnieć możliwość takiego przystosowania nieruchomości, aby każda z części mogła samodzielnie funkcjonować.
 
porady prawne / pomoc prawna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.