Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Firma windykacyjna żądając spłaty długu winna wskazać podstawy takiego żądania

Jakaś kancelaria prawna nęka mnie od pewnego czasu telefonami o spłatę długu. Raz oddzwoniłam i okazuje się, że rzekomy dług dotyczy spłaty karty kredytowej z 2001 roku. Nawet nie poinformowano telefonicznie jakiej kwoty to roszczenie dotyczy. Po 10 latach nie mamy już żadnej dokumentacji w tej sprawie i niczego nie mogę udowodnić. Jaki jest okres na przedawnienie takich spraw i czy windykator ma prawo domagać się spłaty bez udowodnienia na piśmie, że jestem faktycznie dłużnikiem?

W opisanym stanie faktycznym przede wszystkim należy stwierdzić, że wierzycielem była osoba, a spłaty domaga się firma windykacyjna lub kancelaria, która prawdopodobnie wierzytelność nabyła na podstawie cesji. Piszemy prawdopodobnie, bo z opisu wynika, że brak jakiejkolwiek informacji pisemnej o dokonanej cesji wierzytelności. Jeżeli wierzytelność była przedmiotem cesji, to wierzyciel winien poinformować dłużnika o fakcie przelewu, w szczególności informując komu i w jakiej wysokości wierzytelność przelał. Brak takiej informacji ma ten skutek, że dłużnik do czasu przekazania takiej informacji powinien spełniać świadczenie (spłacać kredyt) do rąk dotychczasowego wierzyciela. Bez takiego pisemnego zawiadomienia ze strony wierzyciela, żadna firma windykacyjna lub inny podmiot nie może żądać spłaty jakiegokolwiek długu.

 

W przypadku umowy o kredyt, roszczenia z tego tytułu (w przypadku cesji dotyczy to także cesjonariusza) przedawniają się z upływem lat 3 od chwili wymagalności roszczenia. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może się powołać na zarzut przedawnienia roszczenia i odmówić jego spełnienia. Roszczenie przedawnione nie może być dochodzone na drodze sądowej. Należy jednak pamiętać, że bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu. W przypadku przerwania biegu terminu przedawnienia (np. poprzez uznanie roszczenia w ugodzie lub innym piśmie), bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo.

 

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym proponujemy nie kontaktować się telefonicznie z firmą windykacyjną, oczekiwać jedynie na jej ewentualne pisma, a w razie przygotowywania odpowiedzi konsultować jej treść z prawnikiem. Obowiązek udowodnienia, że są Państwo dłużnikami firmy windykacyjnej (na podstawie dokonanej cesji) a także, że dług istnieje, jest wymagalny spoczywa na wierzycielu, który żąda zapłaty (w tym przypadku firmie windykacyjnej). Do chwili, gdy nie otrzymają Państwo na piśmie dokumentów istnienia długu, jego wysokości, daty wymagalności itp. najlepiej jest zignorować jakikolwiek kontakt telefoniczny z firmą windykacyjną. Po otrzymaniu dokumentów należy je przeanalizować i ewentualnie złożyć oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia.

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-08-05
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: dług, dłużnik, firma windykacyjna, spłata długu, cesja, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.