Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu

Dostałam postanowienie sądu rejonowego o przysądzeniu własności wspólnego mieszkania z mężem na rzecz osoby trzeciej. Nic nie wiedziałam o licytacji mieszkania (prawdopodobnie ukrył to przede mną mąż). Mąż prowadząc działalność gospodarczą narobił długów, o których nic nie wiedziałam, być może mój podpis został podrobiony. Nie mamy rozdzielności majątkowej, minął termin wniesienia zażalenia, czy jest dla mnie ratunek?

Jeżeli upłynął termin do wniesienia zażalenia, to może Pani złożyć wniosek do sądu o przywrócenie terminu do dokonania czynności. Zgodnie z treścią art. 169 § 1 k.p.c. (kodeksu postepowania cywilnego), pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, tj. wskazać jaka była przyczyna uchybienia terminu, kiedy ona ustała oraz wskazać na te okoliczności, wskazujące, że przyczyna nie była przez Panią zawiniona. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej, winna zatem Pani wnieść zażalenie.

 
 
Oznacza to, że powinna Pani w opisanym stanie faktycznym wnieść dwa pisma, jedno to wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia a w drugim samo zażalenie na wydane postanowienie o przysądzeniu własności. Należy jednakże zaznaczyć, że samo zażalenie w tej sprawie aby było skuteczne muszą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia.
 
Uchybieniem w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości może polegać na nie uczestniczeniu przez Panią w tym postepowaniu, a co za tym idzie brak możliwości przez Panią obrony swoich praw. Jeżeli przedmiotowa nieruchomość wchodziła w skład współwłasności majątkowej małżeńskiej, aby wierzyciel mógł skutecznie prowadzić egzekucję musi uzyskać klauzulę wykonalności nadaną mu przez sąd także na współmałżonka dłużnika.
 
 
Jak wynika z treści art. 787 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.  Brak zatem zgody współmałżonka dłużnika na zaciągnięcie zobowiązania uniemożliwia uzyskanie klauzuli wykonalności, a tym samym prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego małżonków objętego wspólnością ustawową.
 
 
W sytuacji gdy klauzula taka została nadana przeciwko Pani jako współmałżonkowi dłużnika, przy wszczęciu egzekucji z Państwa majątku wspólnego, komornik winien Pani doręczyć postanowienie o nadaniu tej klauzuli wykonalności, na które mogła Pani złożyć zażalenie. Jeżeli Pani takiego zażalenia nie złożyła wówczas postanowienie stało się prawomocne i komornik mógł dokonywać czynności egzekucyjnych. W toku tych czynności Pani jako dłużnikowi przysługiwały prawa strony, tzn. miała być Pani zawiadamiana o czynnościach dokonywanych przez komornika. Brak takich zawiadomień stanowi naruszenie Pani prawa do obrony swoich praw, a tym samym w myśl art. 376 pkt. 5 k.p.c. powoduje nieważność postępowania.
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym winna Pani wnieść do sądu wniosek o przywrócenie terminu i złożyć zażalenie na wydane postanowienie o przysądzeniu własności. Ponadto jeżeli zachodzi podrobienie dokumentów, tzn. podrobienie na dokumentach Pani podpisów, to może Pani złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszczęcie postępowania karnego winno spowodować zawieszenie postępowania cywilnego do czasu rozstrzygnięcia sprawy karnej.
 
Porady prawne / pomoc prawna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.