Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Termin do zlożenia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku

Co konkretnie znaczy treść art. 1015 § 1 k.c. czyli, że 6 miesięcy, od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania?

W myśl treści art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
Niezależnie jednakże od tego w jakim terminie spadkobierca złoży oświadczenie o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu, będzie ono ważne z prawnego punktu widzenia, może jednakże okazać się nieskuteczne z uwagi na nie dochowanie tego terminu. O tym czy termin ten został dochowany czy też nie, zadecyduje sąd w orzeczeniu o stwierdzeniu nabycia spadku, na podstawie ustalonych w tym postępowaniu dowodów.

Odnosząc się do wykładni tego terminu należy wskazać, że jest to termin materialnoprawny, a co za tym idzie nie podlega on przywróceniu. Termin ten umożliwia złożenie przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Brak takiego oświadczenia w tym terminie skutkuje następstwem prawnym w postaci uznania przez prawo, że spadkobierca przyjął spadek wprost (wraz z odpowiedzialnością za długi spadkowe). Jak wskazuje przepis początkiem biegu tego terminu jest dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu go do spadku na podstawie testamentu lub ustawy. Przy takim ustaleniu tego przepisu w określonych stanach faktycznych będą występować inne dni, od których liczony będzie ten termin. Dla spadkobierców ustawowych, powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności (np. małżonek, dzieci spadkodawcy, a w razie ich braku rodzice, itd.) dniem, od którego liczony będzie 6 miesięczny termin do złożenia oświadczenia będzie co do zasady dzień śmierci spadkodawcy. Jeżeli spadkobierca ustawowy jest powoływany w dalszej kolejności i wiedział on o tym, że przed nim dziedziczą inne osoby, to dla niego bieg tego terminu rozpocznie się z chwilą gdy dowie się on o tym, że spadkobiercy ci nie chcą lub nie mogą dziedziczyć, co powoduje powołanie do spadku tego spadkobiercę. Zawsze w takim przypadku ciężar dowodu uzyskania wiedzy o powołaniu do spadku będzie obciążał tego spadkobiercę. Będzie on musiał wskazać chwilę, w której dowiedział się, że z uwagi na np. odrzucenie spadku przez jednego ze spadkobierców został on powołany do spadku. W przypadku małoletnich dzieci, którzy zostaną powołane do spadku w miejsce ich rodziców, początkiem tego terminu będzie dzień złożenia oświadczenia przez rodziców o odrzuceniu spadku, pod warunkiem, że dzieci te pozostają pod ich władzą rodzicielską. Należy zaznaczyć, że dla biegu tego terminu nie ma znaczenia konieczność uzyskania przez rodziców zgody sądu opiekuńczego na dokonanie czynności w postaci odrzucenia spadku. Jeżeli w terminie od dnia odrzucenia spadku do końca upływu terminu 6 miesięcznego nie złożą oni oświadczenia na skutek np. braku postanowienia sądu w tym zakresie, to dzieci nabędą spadek z dobrodziejstwem inwentarza mimo, że z formalnego punktu widzenia oświadczenie takie nie mogło być złożone. Inaczej będzie rozpoczynał się bieg tego terminu dla spadkobiercy testamentowego, gdyż początkiem biegu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku będzie dzień, w którym spadkobierca testamentowy powziął wiadomość o dokonaniu rozrządzenia testamentowego powołującego go do dziedziczenia.

Reasumując, początek 6 miesięcznego terminu będzie rozpoczynał bieg odrębnie dla większości spadkobierców. Nawet w przypadku spadkobierców ustawowych wchodzących w krąg pierwszej kolejności dziedziczenia (np. dzieci), termin ten może być odmienny. Jeżeli spadkobierca nie uzyskał wiedzy o śmierci spadkodawcy nie mógł tym samym wiedzieć o powołaniu go do spadku. Należy jednak pamiętać, że w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca ten będzie musiał wykazać, że składając oświadczenie dochował on terminu. Sąd na podstawie wszelkich okoliczności postępowania oceni, czy przedstawiane przez tego spadkobiercę okoliczności i dowody na poparcie tych twierdzeń zasługują na uwzględnienie czy też nie.

J/O www.SerwisPrawa.pl
 

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.