Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odpowiedzialność dzieci za długi rodziców

Jestem w trakcie kupna działki budowlanej i w najbliższej przyszłości rozpocznę budowę domu. Mój teść (z którym nie utrzymujemy z żoną kontaktów) ma zobowiązania wobec banków na niemałą jak dla niego kwotę. Z tego co nam wiadomo spłata długów jak i innych zobowiązań (jak alimenty)mocno obarcza jego dochody. Jak i w jakich okolicznościach jego banki mogą domagać się spłaty ode mnie jego zadłużenia? Czy podczas kupna działki złożyć wniosek o rozdzielczość majątkową (małżonków) w takiej sytuacji? Jak zabezpieczyć żonę(i syna) na wypadek mojej śmierci, czy może nie ma powodów do niepokoju?

Zasadniczo długi rodziców nie przechodzą na dzieci, tzn. dzieci nie będą zobowiązane do spłaty zobowiązań zaciągniętych przez rodzica lub rodziców. Jednakże istnieją sytuację, gdy długi te mogą obciążyć także dzieci rodziców. Pierwsza sytuacja, w której dzieci odpowiadają za długi rodziców, to określone w przepisach przypadki, gdy na ich mocy długi będą obciążać także dzieci.

Dzieci odpowiadają także za zapłatę czynszu

Z sytuacją taką będziemy mieć do czynienia w przypadku odpowiedzialności za zadłużenie wynikające z opłat czynszowych. Zgodnie z art. 4 ust. 6 prawa spółdzielczego, za opłaty czynszowe odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

Nabycie majątku od dłużnika powodować może przejście długu 

Również w określonych przypadkach nabycie od dłużnika składników jego majątku może za sobą pociągać przejście odpowiedzialności na nabywcę. W tym zakresie odpowiedzialność ta będzie co do zasady ograniczona do wartości przeniesionego składnika majątkowego, a ponadto w zależności od tego, czy długi te są publicznoprawnymi czy zobowiązaniami o charakterze cywilnym, inne są uprawnienia i obowiązki wierzyciela, który domagałby się od nabywcy zaspokojenia swoich roszczeń.

Zobowiązanie za długi powstaje w przypadku przyjęcia tej odpowiedzialności

Dzieci za zobowiązania rodziców odpowiadają także w sytuacji, w której osoby te przyjęły na mocy czynności prawnych taką odpowiedzialność na siebie. Chodzi o przypadek, gdy dzieci poręczyły za zobowiązania rodziców (np. podpisały weksel, oświadczenie o udzieleniu poręczenia itp.). W tym przypadku odpowiedzialność ta powstaje w takim w zakresie przyjęły na siebie odpowiedzialność.

Dziedziczenie długów przez dzieci

Najczęstszym przypadkiem przejęcia długów na dzieci, jest sytuacja związana z przyjęciem spadku. Zgodnie z art. 922 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że na spadkobierców przechodzą także obowiązki majątkowe zmarłego, które należy rozumieć m. in. jako długi po spadkodawcy. Należy jednak pamiętać, że spadkobierca może ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi spadkowe. Przyjęcie spadku powoduje powstanie odpowiedzialności za długi spadkowe po zmarłym spadkodawcy. Jedynie odrzucenie spadku nie skutkuje przejęciem długów po spadkodawcy. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone jedynie w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak takiego oświadczenia spadkobiercy w tym sześciomiesięcznym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, przy czym nie można tego terminu przywrócić jeżeli się mu uchybi. Aby dzieci nie dziedziczyły długów po spadkodawcy, muszą one złożyć w odpowiednim terminie (6 miesięcy), oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (wówczas odpowiedzialność za długi jest ograniczona do wysokości stanu czynnego spadku) lub winny spadek odrzucić. W przeciwnym wypadku następuje przyjęcie spadku wprost, a zatem z długami jakie obciążały spadkodawcę.

Reasumując, jeżeli nie zachodzą powyższe przypadku, zaciągnięte przez rodzica lub rodziców długi nie przechodzą na ich zstępnych (dzieci). Z tego też powodu nie musi się Pan obawiać, że Pana żona będzie musiała spłacać długi zaciągnięte przez jej ojca. Nie jest także konieczne w tym zakresie ustanawianie pomiędzy Państwem rozdzielności majątkowej.

Porady prawne / Pomoc prawna

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.