Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Współwłasność środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Mój ojciec zmarł w ubiegłym roku. Miał założone wspólne konto z obcą dla siebie osobą. Prawomocnym wyrokiem sądu majątek po ojcu otrzymałam ja jako jedyna córka i jedyna spadkobierczyni. Konto wspólne założone było na podstawie umowy słownej, że współwłaścicielka będzie stanowiła opiekę nad jego niepełnosprawną i chorą siostrą. Po śmierci ojca a przed uprawomocnieniem się wyroku ta osoba wypłaciła wszystkie środki z konta. Jaką kwotę mam podać w wezwaniu do zapłaty ze zwrotnym poświadczeniem odbioru i w jakim czasie miałaby ta osoba te pieniądze zapłacić? Posiadam zaświadczenie z banku z którego wynika ze wypłaciła ok. 50.000 zł. Jestem przekonana, że ta Pani nie wniosła do tego konta nawet złotówki.

Prawo bankowe dopuszcza możliwość prowadzenia rachunku bankowego dla więcej niż jednej osoby. Są to tzw. Rachunki bankowe wspólne. W przypadku prowadzenia przez bank takiego rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o stosunku posiadanych środków pieniężnych na tym rachunku decyduje umowa zawarta z bankiem. Jeżeli umowa taka nie została zawarta lub umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej:

1)    każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku,
2)    każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.
 
Z powyższego przepisu wynika, że możliwe jest umowne określenie granic korzystania z uprawnień posiadacza rachunku dla poszczególnych współposiadaczy. Umowa może np. przewidywać, że zgromadzone wkłady współposiadaczy nie będą dzielone równomiernie (po połowie).  Możliwe jest umowne ustalenie innego podziału (np. w stosunku 25% do 75%). Przepis ten umożliwia też zróżnicowanie statusu współposiadaczy, np. poprzez wprowadzenie wymogu, że określone czynności mogą być dokonywane wyłącznie przez jednego ze współposiadaczy. W braku odmiennych uregulowań umownych, uprawnienia posiadaczy są identyczne, a zgromadzone na rachunku środki pieniężne podlegają współwłasności w częściach równych, co oczywiście nie uniemożliwia dysponowania wszystkimi zgromadzonymi środkami na rachunku przez jednego ze współposiadaczy (chyba, że umowa stanowi inaczej).
 
 
Oczywiście powyższa umowa dotyczy jedynie możliwości korzystania z rachunku bankowego, nie określa jednakże tego, do kogo należą środki pieniężne na rachunku bankowym. Oznacza to, że współposiadacz może zgodnie z umową złożyć dyspozycje wypłaty środków pieniężnych, jednakże wypłata taka może stanowić przywłaszczenie sobie powierzonych środków pieniężnych, gdyż środki te nie stanowiły jego własności.
 
 
W opisanym stanie faktycznym winna pani wystąpić do współposiadacza rachunku, który dokonał wypłaty środków ze wspólnego rachunku bankowego, z wezwaniem do dokonania dobrowolnej zapłaty całości wypłaconych środków z rachunku bankowego (czyli kwoty 50 tys. zł). W wezwaniu takim może Pani zastrzec, że środki zgromadzone na rachunku bankowym w całości stanowiły własność zmarłego spadkodawcy, a zgodnie z postanowieniem sądu o stwierdzenie nabycia spadku, Pani jest jedynym spadkobiercą. Przepisy nie określają żadnego terminu jaki należy wyznaczyć w takim wezwaniu do zapłaty. Termin ten powinien być jednak realny do dotrzymania, stąd najczęściej wskazuje się na termin tygodnia lub dwóch tygodni licząc od daty otrzymania takiego wezwania. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, może Pani wystąpić przeciwko współposiadaczowi z powództwem na drogę sądową.
 
 
Należy wskazać, że istnieje także możliwość złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia sobie powierzonego mienia. Zgodnie z art. 284 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 06.01.1978 roku sygn. akt V KR 197/77, przywłaszczeniem w rozumieniu k.k. jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie znajdującym się w posiadaniu sprawcy, cudzym mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania. Z tego też względu, naszym zdaniem może zachodzić wyczerpanie przesłanek odpowiedzialności karnej na podstawie tego przepisu.
 
Porady prawne / pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-03-08
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: rachunek, rachunek bankowy, bank, posiadacz, współposiadacz, środki, środki pieniężne, zgromadzone środki, wypłata, przywłaszczenie, wezwanie do zapłaty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.