Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zapłata orzeczonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje umorzenie postępowania sądowego

Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy można bezpiecznie dokonać zapłaty przed uprawomocnieniem tego nakazu, czy jednak czekać na uprawomocnienie i wtedy pewnie komornik wejdzie na konto. Chodzi o to właśnie czy można uniknąć kosztów komorniczych, wysyłając wcześniej środki, czy też może wydarzyć się też tak, że pomimo wysłania pieniędzy powodowi, komornik bazując na niniejszym nakazie i tak pobierze co chce (czyli całość i swoje koszty), a później trzeba będzie się z nim dochodzić o zwrot nadmiernie pobranych kosztów? Czy może po prostu nie ma alternatywy, czyli trzeba czekać na uprawomocnienie, potem na komornika i na jego zajęcie na koncie?

Zgodnie z treścią art. 502 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), w nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Z samego zatem nakazu zapłaty wynika wezwanie do uiszczenia orzeczonej nakazem zapłaty kwoty. Zapłata zasądzonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje, że powód w zasadzie nie może domagać się zapłaty orzeczonej kwoty. Jednakże z formalnego punktu widzenia, nakaz zapłaty stanie się prawomocny i po nadaniu mu klauzuli wykonalności stanowić będzie tytuł wykonawczy, który uprawnia wierzyciela do skierowania wniosku do komornika o wszczęcie na jego podstawie egzekucji. W takim przypadku dłużnik może na podstawie art. 840 § 1 k.p.c. wnieść powództwo przeciwegzekucyjne (opozycyjne). Dłużnik może w drodze powództwa opozycyjnego może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli m. in. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

 
W opisanym stanie faktycznym naszym zdaniem jeżeli nie przeczy Pan twierdzeniom pozwu, a nadto chcę Pan spełnić świadczenie wskazane w nakazie zapłaty, to winien Pan dokonać zapłaty. Odpis (kopię) potwierdzenia dokonania zapłaty winien Pan przesłać do powoda wraz z wnioskiem o cofniecie pozwu. Jeżeli powód cofnie pozew, wówczas sąd umorzy postępowanie. Jak wynika z treści art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Z tego też powodu winien Pan wnieść sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdyż nie ma pewności czy pozew zostanie cofnięty przez powoda. W sprzeciwie takim w zasadzie winien Pan jedynie zażądać uchylenia wydanego nakazu zapłaty oraz złożyć wniosek o umorzenie postępowania na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. z uwagi na to, że wydanie wyroku stało się zbędne, gdyż cała orzeczona nakazem zapłaty należność została przez Pana zapłacona. Wydanie orzeczenia staje się zbędne, jeżeli strona postępowania osiągnęła jego cel, a w tym przypadku cel został osiągnięty. Nie ma zatem żadnej potrzeby czekać ze spełnieniem świadczenia i narażać się na dodatkowe koszty postępowania egzekucyjnego.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-01-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: sprzeciw, nakaz zapłaty, postępowanie upominawcze, umorzenie, egzekucja, cofnięcie pozwu, wyrok, zapłata, dług
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.