Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Nieruchomość stanowiąca własność małoletniego dziecka

Moja małoletnia córka otrzymała na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego spółdzielcze własnościowe mieszkanie. Ja i mój mąż jako prawni opiekunowie zostaliśmy przedstawicielami ustawowymi. Moje pytanie dotyczy tego czy którykolwiek z rodziców może sam bez zgody drugiego małżonka np. sprzedać lub wynająć mieszkanie, czy wymagana jest zgoda i obecność obojga rodziców. Czy córka gdy osiągnie 18 lat sama będzie juz mogła decydować o tym mieszkaniu czy wymaga to przepisania aktu darowizny?

Przede wszystkim w przypadku rozporządzenia składnikiem majątku należącego do małoletniego dziecka, które to rozporządzenie przekracza zakres zwykłego zarządu majątkiem, wymagana jest zgoda Sądu Opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 101 § 3 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.
Reprezentacja rodzica w sprawach majątkowych dziecka jeśli obejmuje czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, wymaga umocowania udzielonego przez sąd opiekuńczy. Miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych. Konsekwencją braku zezwolenia sądu opiekuńczego z art. 101 § 3 k.r.o. jest nieważność dokonanej czynności (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1977 roku).
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym zbycie nieruchomości stanowiącej majątek dziecka wymaga zgody Sądu Opiekuńczego. Także naszym zdaniem zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, stąd wymagana będzie zgoda Sądu. Po uzyskaniu tej zgody, która udzielana jest w formie postanowienia, każdy z rodziców jako przedstawiciel ustawowy może dokonać zawarcia stosownej umowy samodzielnie. Wynika to z treści art. 98 § 1 k.r.o. zgodnie z którym, jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Oczywiście dziecko po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnej (po osiągnięciu pełnoletniości) samodzielnie może rozporządzać swoim majątkiem, bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody (nie jest wymagana dokonanie ponownej darowizny, skoro lokal mieszkalny został już darowany małoletniemu dziecku).
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-12-01
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: małoletni
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.