Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: przedawnienie

W 2001 roku skradziono mi telefon, zgłosiłem kradzież telefonu. Po 10 miesiącach od tego wydarzenia otrzymałem pismo od jednej z firm windykacyjnych, która żądała zapłaty kwoty za zerwanie umowy. Otrzymywałem później telefony i listy z różnych firm windykacyjnych. Niedawno otrzymałem list od Kancelarii Prawnej nakazujący zapłatę kwoty za zerwanie umowy i równocześnie z informacją, że został przeciwko mnie skierowany pozew do Sądu Rejonowego (otrzymałem również formularz pozwu). Czy mogę składać jakiekolwiek odwołanie do sądu (np. o przedawnienie długu), po ilu latach taki dług jest przedawniony? Czy jedynym moim wyjściem jest zaplata za dług, którego w ogóle nie powinno być?

Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Co do zasady do przedawnienie roszczeń wynikających ze świadczenia usług telekomunikacyjnych stosuje się ogólne zasady z przepisów Kodeksu cywilnego. Prawo telekomunikacyjne przewiduje szczególne okresy przedawnienia roszczeń, ale nie dotyczą one zasadniczo roszczeń opisanych w przedmiotowym stanie faktycznym. Naszym zdaniem w opisanym stanie faktycznym przedawnienie roszczeń wynosi trzy lata, albowiem roszczenia operatora telekomunikacyjnego związane są z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Należy jednak pamiętać, że może nastąpić przerwanie biegu przedawnienia, a po takim przerwaniu termin ten biegnie na nowo. W myśl art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się:
 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. przez wszczęcie mediacji.
 
Reasumując, jeżeli w opisanym stanie faktycznym wierzyciel nie podjął czynności mających na celu przerwanie biegu przedawnienia, to prawdopodobnie roszczenie uległo przedawnieniu. Przerwanie biegu nie przerywa działanie firm windykacyjnych polegające na monitach telefonicznych lub wysyłanych wezwaniach do zapłaty (konieczne byłoby wniesienie sprawy do sądu). Ponadto bieg przedawnienia przerywa także uznanie roszczenia przez dłużnika. Uznanie może mieć postać umowy pomiędzy zobowiązanym a uprawnionym (tzw. uznanie właściwe) lub oświadczenia wiedzy zobowiązanego (tzw. uznanie niewłaściwe). Jeżeli takich działań nie podejmował wierzyciel może Pan skutecznie powołać się na zarzut przedawnienia. Przesłanie kopii pozwu przez kancelarię prawną stanowi kolejny element działań windykacyjnych. W sytuacji wniesienia pozwu do sądu, otrzymałby Pan z sądu a nie z kancelarii prawnej, nakaz zapłaty wraz z pozwem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia środka zaskarżenia (sprzeciwu lub zarzutu, w zależności od trybu postępowania sądowego – upominawcze lub nakazowe). Jeżeli takiego orzeczenia z sądu Pan nie otrzymał, można stwierdzić, że kancelaria prawna w ten sposób chcę zmobilizować Pana do zapłaty przedawnionego roszczenia. W odpowiedzi na takie wezwanie do zapłaty może Pan wskazać, że zgodnie z treścią art. 117 § 2 k.c. uchyla się Pan od zaspokojenia roszczenia korzystając z zarzutu przedawnienia. W sytuacji otrzymania orzeczenia sądu (gdyby powództwo zostało wniesione), może Pan korzystając ze swojego prawa złożyć w odpowiednim terminie do sądu sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-10-27
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: przedawnienie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.